اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر مهدی خداپرست مشهدی
سردبیر: دکتر مصطفی سلیمی فر
شاپا چاپی: ۷۷۹۰-۲۲۵۱
تلفن: ۸۸۰۶۳۰۸-۰۵۱۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • ابراهیم حیدری
 • بهار بیشمی
 • حمید سپهردوست
 • زهرا شیرزور
 • شعله باقری پرمهر
 • علی اکبر عنابستانی
 • مجتبی الماسی
 • محمد جواد رزمی
 • محمدعلی فلاحی
 • مسعود همایونی فر
 • مصطفی کریم زاده
 • مهدی خداپرست مشهدی
 • مهدی طغیانی دولت آبادی
 • مهدی قائمی اصل
 • وحید ارشدی
 • ویدا ورهرامی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

زین العابدین صادقی, سید عبدالمجید جلایی, مهلا نیک روش
بازدید: 92

مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری

محمد مهدی احمدیان دیوکتی, حسنعلی آقاجانی, میثم شیرخدایی, امیرمنصور طهرانچیان
بازدید: 119

این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران ،سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. واینکه چگونه می توان برای یک منطقه ( شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیزبصورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان وملی وآگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود بویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.