نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی) 
  زهرا افشاری 1-15
  بازدید: 634
  بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم 
  سید مهدی پژم ; مصطفی سلیمی فر 16-38
  بازدید: 426
  کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی ۳۳ کشور منتخب چهار گروه درآمدی 
  علی فیروززارع ; ناصر شاهنوشی 39-56
  بازدید: 228
  سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک) 
  محمدنبی شهیکی تاش ; عماد کاظم زاده 57-80
  بازدید: 391
  تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر 
  عاطفه احمدی ; خدیجه نصرالهی ; نعمت الله اکبری 81-114
  بازدید: 351
  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی) 
  محمد علیزاده ; ابوالقاسم گلخندان 115-139
  بازدید: 465
  بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت 
  محمد سلیمی فر ; محمود هوشمند ; مهدی بهنامه ; نوا رمضانیان 140-161
  بازدید: 260
  ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار 
  آمنه زارع ; مسعود همایونی فر ; محمد جواد رزمی 162-190
  بازدید: 610
  بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه 
  غلامرضا زمانیان ; جواد هراتی ; حجت تقی زاده 191-224
  بازدید: 338
  مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب) 
  فاطمه خانی ; محمود هوشمند 225-244
  بازدید: 229