نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی  بدون عنوان    دانلود : 9753
  ابوالفضل شاه آبادی
  بازدید: 817
  اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی  بدون عنوان    دانلود : 8062
  حکیمه هاتف
  بازدید: 858
  بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران  بدون عنوان    دانلود : 7187
  سیدعبدالمجید جلایی
  بازدید: 843
  رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی  بدون عنوان    دانلود : 5614
  مرتضی مرتضوی کاخکی
  بازدید: 682
  بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک  بدون عنوان    دانلود : 5158
  صادق بافنده ایمان دوست
  بازدید: 547
  نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم  بدون عنوان    دانلود : 5352
  سعید ملک الساداتی
  بازدید: 382
  تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه  بدون عنوان    دانلود : 6927
  لیلا ترکی
  بازدید: 652
  معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)  بدون عنوان    دانلود : 5622
  علی آزادی نژاد
  بازدید: 490
  بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها  بدون عنوان    دانلود : 5537
  حمید سپهردوست
  بازدید: 977