نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه‌ای:مزیت‌های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)  PDF    دانلود : 3829
  حجت الله عبدالملکی ; مریم اولیایی ترشیز
  بازدید: 662
  تحلیل حساسیت و بررسی تأثیر شاخص ها در کارایی نسبی استان ها در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته  PDF    دانلود : 2063
  مجید نصیری ; اسماعیل شاه طهماسبی ; محمد تقی هنری ; سارا شمس الهی
  بازدید: 521
  بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران)  PDF    دانلود : 5651
  حسین رجب پور ; محمد ستاری‌فر
  بازدید: 563
  تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از مدل گسترش یافته سولو (۱۹۷۳-۲۰۰۷)  PDF    دانلود : 2336
  احمد رضا جلالی نائینی ; نسرین کاظم زاده
  بازدید: 288
  برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن (کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت)  PDF    دانلود : 5016
  سیده نساء موسوی ; مصطفی رجبی
  بازدید: 551
  بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی۸ و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)  PDF    دانلود : 4247
  مجید مداح ; مژده دل قندی
  بازدید: 986
  بررسی رابطۀ علیّت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای بُرداری در کشورهای عضو آسه آن  PDF    دانلود : 2807
  محمد طاهر احمدی شادمهری ; اعظم قزلباش ; محمد دانش نیا
  بازدید: 402
  تمایزات کارایی مالیاتی در استان‌های کشور  PDF    دانلود : 2442
  محمدعلی فیض‌پور ; گلسا صالحی فیروزآبادی ; مژگان بقایی‌پور
  بازدید: 543
  بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی)  PDF    دانلود : 2638
  سیدکمال صادقی
  بازدید: 573