نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی  بدون عنوان    دانلود : 2098
  حسن دلیری ; نادر مهرگان 1-30
  بازدید: 473
  مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل  PDF    دانلود : 760
  مجید آقایی ; مهدیه رضاقلی زاده 31-67
  بازدید: 484
  رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی (تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی)  PDF    دانلود : 745
  حسن رضایی ; مصطفی سلیمی فر 68-94
  بازدید: 290
  بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک  PDF    دانلود : 1686
  فرزانه احمدیان یزدی ; محمدحسین مهدوی عادلی 95-130
  بازدید: 443
  سنجش تأثیر شاخص آمادگی شبکه ایNRI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده  PDF    دانلود : 594
  صادق بافنده ایمان دوست ; علی مفیدی 131-160
  بازدید: 172
  بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی  PDF    دانلود : 799
  حسن حیدری ; رقیه علی نژاد 161-187
  بازدید: 409
  بررسی همگرایی درآمدی بین استانهای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی  PDF    دانلود : 673
  شهرام فتاحی ; خلیل عطار 188-210
  بازدید: 467
  آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی  PDF    دانلود : 584
  یونس گلی ; علی فلاحتی ; حسین گلی 211-222
  بازدید: 283
  رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار  PDF    دانلود : 571
  منصور خلیلی عراقی ; سجاد برخورداری 223-245
  بازدید: 403
  تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا  PDF    دانلود : 1578
  ابوالفضل شاه آبادی ; مهسا گنجی 246-288
  بازدید: 361