نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی)  PDF    دانلود : 493
  زهرا افشاری 1-15
  بازدید: 875
  بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم  PDF    دانلود : 539
  سید مهدی پژم ; مصطفی سلیمی فر 16-38
  بازدید: 609
  کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی ۳۳ کشور منتخب چهار گروه درآمدی  PDF    دانلود : 463
  علی فیروززارع ; ناصر شاهنوشی 39-56
  بازدید: 345
  سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک)  PDF    دانلود : 604
  محمدنبی شهیکی تاش ; عماد کاظم زاده 57-80
  بازدید: 535
  تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر  PDF    دانلود : 515
  عاطفه احمدی ; خدیجه نصرالهی ; نعمت الله اکبری 81-114
  بازدید: 543
  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی)  PDF    دانلود : 590
  محمد علیزاده ; ابوالقاسم گلخندان 115-139
  بازدید: 672
  بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت  PDF    دانلود : 520
  محمد سلیمی فر ; محمود هوشمند ; مهدی بهنامه ; نوا رمضانیان 140-161
  بازدید: 417
  ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار  PDF    دانلود : 290
  آمنه زارع ; مسعود همایونی فر ; محمد جواد رزمی 162-190
  بازدید: 961
  بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه  PDF    دانلود : 717
  غلامرضا زمانیان ; جواد هراتی ; حجت تقی زاده 191-224
  بازدید: 538
  مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب)  PDF    دانلود : 236
  فاطمه خانی ; محمود هوشمند 225-244
  بازدید: 336