نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک  PDF    دانلود : 177
  حسن دلیری ; نادر مهرگان 1-47
  بازدید: 480
  بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان  PDF    دانلود : 19 PDF    دانلود : 8
  مهدی قائمی اصل ; مصطفی سلیمی فر ; مصطفی رجبی مشهدی ; محمدحسین مهدوی عادلی 48-88
  بازدید: 334
  تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)  PDF    دانلود : 106
  محمد جعفری ; ابوالقاسم گلخندان ; صاحبه محمدیان منصور ; اعظم السادات میری 89-120
  بازدید: 523
  نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت (به روش داده های تابلویی)  PDF    دانلود : 137
  عطیه شارکیان ; دکتر محمدرضا لطفعلی پور 121-145
  بازدید: 306
  تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان از نظر شاخص‌های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲  PDF    دانلود : 147
  عبدالمجید آهنگری ; مریم بغلانی 146-166
  بازدید: 285
  پتانسیل تجاری اتحادیه اکو: کاربردی از رگرسیون فضایی پویا با در نظرگرفتن اثرات سرریز فضایی  PDF    دانلود : 187
  بنت الهدی عسکری ; مریم شفیعی کاخکی 167-197
  بازدید: 267