لیست داوران منتصب

 • احمد جعفری صمیمی
 • اسفندیار جهانگرد
 • امیر رضا سوری
 • حسین محمدی
 • سید رضا میرعسکری
 • صادق بختیاری
 • علی اکبر ناجی میدانی
 • محمد جواد رزمی
 • محمدعلی ابوترابی
 • مسعود نیکوقدم
 • مسعود همایونی فر
 • مهدی خداپرست مشهدی
 • پرویز نصیرخانی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی

رضا رنج پور, محمدرضا سلمانی بیشک, زهرا کریمی تکانلو, نصرت مختارزاده خانقاهی
بازدید: 103