دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی

رضا رنج پور; محمدرضا سلمانی بیشک; زهرا کریمی تکانلو; نصرت مختارزاده خانقاهی
تعداد مشاهده : 130 صفحه 21-50 PDF
تعداد مشاهده : 113 صفحه 127-152 PDF