نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری مشروط)  PDF    دانلود : 6107
  محمد قربانی ; علی فیروززارع
  بازدید: 773
  تاثیر ریسک‏های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( مورد : کشورهای عضو گروه D-۸ )  PDF    دانلود : 5659
  مسلم آل‏بوسویلم ; حسین کریمی هسنیجه ; محمد نوری بخش
  بازدید: 1423
  مقایسه اثر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد اقتصادی  PDF    دانلود : 6339
  مهیندخت کاظمی ; مصطفی سلیمی فر ; سعید سبزه محمدیه
  بازدید: 781
  ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران  PDF    دانلود : 5502
  اصغر ابوالحسنی ; صفر فرهنگ ; علی زارع شاهی
  بازدید: 1259
  بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه  PDF    دانلود : 6152
  علی فلاحتی ; تحسین احمدیان
  بازدید: 1431
  رشد اقتصادی و مصرف انرژی: مقایسه تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دورۀ زمانی ۲۰۰۸-۱۹۷۰)  PDF    دانلود : 6088
  محمد حسن فطرس ; سودا جبرائیلی
  بازدید: 643
  ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی  PDF    دانلود : 5934
  مژگان معلمی
  بازدید: 1514