مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب
( علیرضا عرفانی )
3580 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 7 (1393) بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
( سیاب ممی پور ; زهرا بشارتی ; داود بهبودی )
3508 چکیده   بدون عنوان   بدون عنوان
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی توسعه پایدار از دیدگاه اقتصادی و محیطی با تمرکز بر جایگاه مسکن (نمونه موردی:‌ مسکن بافت قدیم شهر بوشهر)
( مهران علی الحسابی ; سید باقر حسینی ; فاطمه نسبی )
2487 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 7 (1393) سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی
( مصطفی محمدی ده چشمه )
2485 چکیده   بدون عنوان   بدون عنوان
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا
( سمیرا زیدی زاده )
1850 چکیده   بدون عنوان
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی
( مژگان معلمی )
1830 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران
( سید محمد جواد رزمی ; شراره کاوسی )
1745 چکیده   PDF
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه
( علی فلاحتی ; تحسین احمدیان )
1709 چکیده   PDF
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای تاثیر ریسک‏های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( مورد : کشورهای عضو گروه D-8 )
( مسلم آل‏بوسویلم ; حسین کریمی هسنیجه ; محمد نوری بخش )
1690 چکیده   PDF
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان
( فرزانه احمدیان یزدی )
1527 چکیده   بدون عنوان
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)