پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی یونس گلی , علی فلاحتی , حسین گلی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه محمد علیزاده , ابوالقاسم گلخندان چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD) علیرضا شکیبایی چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران علی اکبر قلی زاده , جواد براتی چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی حکیمه هاتف چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات کشورهای عضو منا مهدی بهراد امین , غلامرضا زمانیان چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت Panel VAR مرضیه د یندار رستمی , شمس الله شیرین بخش ماسوله چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای اثرات اقتصاد دانش¬بنیان بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی ( نظریه همگرایی¬های اقتصادی- منطقه¬ای برای کشورهای عضو اکو) وحید شقاقی شهری چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی) زهرا افشاری چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی مجید دشتبان , امیر جباری چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی مژگان معلمی چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری مشروط) محمد قربانی , علی فیروززارع چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار آمنه زارع , مسعود همایونی فر , محمد جواد رزمی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی مؤلّفه¬های رقابت¬پذیری سرزمینی در استان¬های کشور با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه¬ای (F'ANP) فاطمه محمدی آیدغمیش , مجتبی رفیعیان چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران حسن تحصیلی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا مصطفی کاظمی , امیرحسین باقریه مشهدی چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران اصغر ابوالحسنی , صفر فرهنگ , علی زارع شاهی چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان ایران (مورد مطالعه: جنوب استان کرمان) منصور شاه ولی , سمیرا بهروزه چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن (کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت) سیده نساء موسوی , مصطفی رجبی چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410 انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین مهدوی عادلی چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا سمیرا زیدی زاده چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران) حسین رجب پور , محمد ستاری‌فر چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا بهزاد سلمانی , حسین پناهی , عذرا جمشیدی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای کشور (رویکرد الگوی هکمن دو مرحله¬ای) صمد حکمتی فرید , فهمیده فتاحی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان¬های ایران (1392-1387) حبیب انصاری سامانی , راضیه داووی چکیده
1 الی 25(از مجموع 114 مورد) 1 2 3 4 5 > >>