پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی یونس گلی , علی فلاحتی , حسین گلی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه محمد علیزاده , ابوالقاسم گلخندان چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD) علیرضا شکیبایی چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 اثر تجارت و سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه خلیل جهانگیری , علی رضازاده چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران علی اکبر قلی زاده , جواد براتی چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی حکیمه هاتف چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات کشورهای عضو منا مهدی بهراد امین , غلامرضا زمانیان چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت Panel VAR مرضیه د یندار رستمی , شمس الله شیرین بخش ماسوله چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای اثرات اقتصاد دانش¬بنیان بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی ( نظریه همگرایی¬های اقتصادی- منطقه¬ای برای کشورهای عضو اکو) وحید شقاقی شهری چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی) زهرا افشاری چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی مجید دشتبان , امیر جباری چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی مژگان معلمی چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری مشروط) محمد قربانی , علی فیروززارع چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار آمنه زارع , مسعود همایونی فر , محمد جواد رزمی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی مؤلّفه¬های رقابت¬پذیری سرزمینی در استان¬های کشور با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه¬ای (F'ANP) فاطمه محمدی آیدغمیش , مجتبی رفیعیان چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران حسن تحصیلی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا مصطفی کاظمی , امیرحسین باقریه مشهدی چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران اصغر ابوالحسنی , صفر فرهنگ , علی زارع شاهی چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان ایران (مورد مطالعه: جنوب استان کرمان) منصور شاه ولی , سمیرا بهروزه چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن (کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت) سیده نساء موسوی , مصطفی رجبی چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410 انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین مهدوی عادلی چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا سمیرا زیدی زاده چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران) حسین رجب پور , محمد ستاری‌فر چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا بهزاد سلمانی , حسین پناهی , عذرا جمشیدی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای کشور (رویکرد الگوی هکمن دو مرحله¬ای) صمد حکمتی فرید , فهمیده فتاحی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان¬های ایران (1392-1387) حبیب انصاری سامانی , راضیه داووی چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی) مجید مداح , مژده دل قندی چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان ناصر شاهنوشی چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک فرزانه احمدیان یزدی , محمدحسین مهدوی عادلی چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه علی فلاحتی , تحسین احمدیان چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه‌پذیر علی طاهری فرد چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران سیدعبدالمجید جلایی چکیده
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمدی خانوارهای شهری ایران با رهیافت اتکینسون محمد رضا آرمان مهر , آسیه فرهمندمنش چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ابوالفضل شاه آبادی چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان فرزانه احمدیان یزدی چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی حسن حیدری , رقیه علی نژاد چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر یادگیری منطقه‌ای در نوآوری بنگاه‌های صنعتی (مورد مطالعاتی: بنگاه‌های صنایع غذایی و صنایع قطعه‌سازی در شهرک صنعتی توس مشهد) هاشم داداش پور , صادق سعیدی چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه غلامرضا زمانیان , جواد هراتی , حجت تقی زاده چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم سید مهدی پژم , مصطفی سلیمی فر چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران جواد خلیل زاده , حسن حیدری , حمیدرضا فعالجو , سیدجمال الدین محسنی زنوز چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای مشهد و اصفهان (دهه 1385 - 1375) براتعلی خاکپور چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی توسعه پایدار از دیدگاه اقتصادی و محیطی با تمرکز بر جایگاه مسکن (نمونه موردی:‌ مسکن بافت قدیم شهر بوشهر) مهران علی الحسابی , سید باقر حسینی , فاطمه نسبی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران سید محمد جواد رزمی , شراره کاوسی چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک صادق بافنده ایمان دوست چکیده
دوره 1391 شماره 4 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا) محمدرضا محمدوندناهیدی چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت محمد سلیمی فر , محمود هوشمند , مهدی بهنامه , نوا رمضانیان چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) بررسی رابطۀ علیّت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای بُرداری در کشورهای عضو آسه آن محمد طاهر احمدی شادمهری , اعظم قزلباش , محمد دانش نیا چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص زین العابدین صادقی , سید عبدالمجید جلایی , مهلا نیک روش چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های زودبازده، مطالعه موردی مناطق روستایی استان کرمان فاطمه آسایش , شهرام گلستانی چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی) سیدکمال صادقی چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بازارچه‌های مرزی ایران، رهیافت شبکه عصبی مصنوعی علی فلاحتی چکیده
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی حسین محمدی , مهدی محمودی چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی همگرایی درآمدی بین استانهای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی شهرام فتاحی , خلیل عطار چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی سیاب ممی پور , زهرا بشارتی , داود بهبودی چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران هدیه وجدانی چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای بررسی و مقایسه تأثیر نامتقارن تکانه‌های قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت محمد علیزاده , ابوالقاسم گل خندان چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی حسن دلیری , نادر مهرگان چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها حمید سپهردوست چکیده
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای برنامه‌ریزی راهبردی ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در راستای تأمین نیازهای بخش عمومی شهری با استفاده از تحلیل SWOT(مطالعه موردی شهر اصفهان) مهدی طغیانی دولت آبادی , آرزو آذری چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای به‌کارگیری الگوی قیمت¬گذاری پویای بیزین افق محدود (FHBD) در تعیین دامنه تمایل به پرداخت برای منابع طبیعی منطقه¬ای غیر بازاری؛ (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری چالیدره مشهد) مهدی قائمی اصل , صادق بافنده ایماندوست , الهام دشتی چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) محمد جعفری , ابوالقاسم گلخندان , صاحبه محمدیان منصور , اعظم السادات میری چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای تأثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی (طی دوره 1386-1382) حمیده سلیمی فر , مصطفی سلیمی فر , محمدرضا شورورزی , سید سعید ملک‌الساداتی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای تأثیر جهانیشدن بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب MENA با استفاده از روش GMM جابر بهرامی , مصیب پهلوانی چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا ابوالفضل شاه آبادی , مهسا گنجی چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی) محمد علیزاده , ابوالقاسم گلخندان چکیده
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ باروری در استان های ایران حسن دلیری چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای تاثیر ریسک‏های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( مورد : کشورهای عضو گروه D-8 ) مسلم آل‏بوسویلم , حسین کریمی هسنیجه , محمد نوری بخش چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه لیلا ترکی چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) تحلیل اثرگذاری عوامل موثر بر عرضه و تقاضای کاربری های تجاری در توسعه منطقه ثامن میترا سیدزاده , محمود هوشمند چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه صادق بختیاری , رزیتا مویدفر , علی سرخوش سرا چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه‌ای:مزیت‌های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان) حجت الله عبدالملکی , مریم اولیایی ترشیز چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) تحلیل حساسیت و بررسی تأثیر شاخص ها در کارایی نسبی استان ها در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته مجید نصیری , اسماعیل شاه طهماسبی , محمد تقی هنری , سارا شمس الهی چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای تحلیل ساختار فضایی فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ایران نادر مهرگان , یونس تیموری چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای امیر رضا سوری چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت محصولات پتروشیمی در گروه D8 امیر رضا سوری چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 تحلیل و شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر رقابت‌پذیری استان‌ها در توسعۀ گردشگری ملّی سیاوش جانی چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای تحلیل یکپارچگی میان دو کشور ایران و ترکیه علیرضا شكیبائی , فاطمه كبری بطا , سمیه حیدرآبادی چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای تخمین خط فقر در استان خوزستان (سالهای 1376 تا 1385) سید مرتضی افقه , طلیعه قنواتی فر چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از مدل گسترش یافته سولو (1973-2007) احمد رضا جلالی نائینی , نسرین کاظم زاده چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر عاطفه احمدی , خدیجه نصرالهی , نعمت الله اکبری چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) نسرین عثمانی , قاسم سامعی چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان از نظر شاخص‌های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی 1387 و 1392 عبدالمجید آهنگری , مریم بغلانی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای تمایزات منطقه‌ای در مزیت نسبی و شاخص‌های توسعه پایدار محمدعلی فیض پور , ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی چکیده
دوره 20 شماره 6 (1392) تمایزات کارایی مالیاتی در استان‌های کشور محمدعلی فیض‌پور , گلسا صالحی فیروزآبادی , مژگان بقایی‌پور چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم (مطالعه موردی: شهر اصفهان) مهدی طغیانی , سمیه مهدوی , آرمان روشندل چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) تمرکز منطقه‌ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (1379 تا 1388) میکائیل عظیمی چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دلالت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت محمدرضا حیدری , وحید مقدم , ایمان باستانی فر , احمد مهرشاد چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی مرتضی مرتضوی کاخکی چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی (تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی) حسن رضایی , مصطفی سلیمی فر چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) رابطه میان یکپارچگی کشور های اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه صادق بافنده ایمان دوست , هانیه قانعی زارع چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار منصور خلیلی عراقی , سجاد برخورداری چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی همایون شیرازی , کریم آذربایجانی , میرهادی حسینی کندلجی , سارا مردیها چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای رشد اقتصادی و مصرف انرژی: مقایسه تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دورۀ زمانی 2008-1970) محمد حسن فطرس , سودا جبرائیلی چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری (مطالعه موردی: استان گیلان) علی اصغر بانوئی , پریسا مهاجری , فاطمه کلهری , زهرا عبدالمحمدی , زهرا ذبیحی , سحر محمدکریمی , مریم پارسا چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای سنجش تأثیر شاخص آمادگی شبکه ایNRI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده صادق بافنده ایمان دوست , علی مفیدی چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای سنجش تأثیر شاخص رقابت¬پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه¬ یافته برگزیده صادق بافنده ایمان دوست , علی مفیدی چکیده
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای سنجش توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات نواحی روستایی در لرستان (رهیافت پرومته) فرهاد برندک چکیده
دوره 21 شماره 7 (1393) سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی مصطفی محمدی ده چشمه چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک) محمدنبی شهیکی تاش , عماد کاظم زاده چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک حسن دلیری , نادر مهرگان چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 شناسایی موانع نقش‌آفرینی عشایر در تولید ملی با رویکرد «توازن حق‌مدار» علی سعیدی , محمد عندلیب , جواد کجوری هرج چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 طراحی مدلی متعارف از رابطه بین شاخص¬های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی امیر فرهادیان چکیده
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل مجید آقایی , مهدیه رضاقلی زاده چکیده
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی رضا رنج پور , محمدرضا سلمانی بیشک , زهرا کریمی تکانلو , نصرت مختارزاده خانقاهی چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای مطالعه تأثیر شاخص‌های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs.) در بین کشورهای منتخب آسیایی Hossein Aیgharpur , Parviz Mohamadzadeh , Salar Jalilpoor چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب) فاطمه خانی , محمود هوشمند چکیده
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای معرفی و ارزیابی روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) در منطقه‌ای‌سازی جداول داده-ستانده ملی (مطالعه موردی: استان یزد 1390) زهرا نصراللهی , مهران زارعی چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) علی آزادی نژاد چکیده
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای مقایسه اثر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد اقتصادی مهیندخت کاظمی , مصطفی سلیمی فر , سعید سبزه محمدیه چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب علیرضا عرفانی چکیده
دوره 18 شماره 1 (1390): اقتصاد و توسعه منطقه ای مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل‌های سواری (مورد مطالعه: تاکسی های شهر مشهد) مهدی خداپرست مشهدی , نسیم عربیان چکیده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری محمد مهدی احمدیان دیوکتی , حسنعلی آقاجانی , میثم شیرخدایی , امیرمنصور طهرانچیان چکیده
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای مقایسه عملکرد ضرایب فزاینده ناخالص و ضرایب فزاینده خالص در اقتصاد منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان مرکزی) علی آزادی نژاد , سید یحیی ابطحی چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای مکان و تأثیر آن بر حیات بنگاه (تجاربی از بنگاه‌های جدید‌الورود صنعت نساجی در ایران) محمد علی فیض‌پور ‍ , هانیه پوشدوزباشی چکیده
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران اکرم درتومی , مصطفی سلیمی فر , سعید ملک الساداتی چکیده
دوره 21 شماره 8 (1393): اقتصاد وتوسعه منطقه ای نقش محیط کسب‌وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده‌های تابلویی (2013-2004) روح اله بابکی , مصطفی سلیمی فر چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت (به روش داده های تابلویی) عطیه شارکیان , دکتر محمدرضا لطفعلی پور چکیده
دوره 1392 شماره 5 (1392): اقتصاد و توسعه منطقه ای نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم سعید ملک الساداتی چکیده
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان 1395 پتانسیل تجاری اتحادیه اکو: کاربردی از رگرسیون فضایی پویا با در نظرگرفتن اثرات سرریز فضایی بنت الهدی عسکری , مریم شفیعی کاخکی چکیده
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی علی فیروززارع , ناصر شاهنوشی چکیده
دوره 1391 شماره 3 (1391): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی (در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) محمد حسین حسین زاده بحرینی چکیده
1 الی 121(از مجموع 121 مورد)