شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

سیدامیر نصری؛ ناصر صفایی؛ علی اقبالی

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، ، صفحه 131-156

https://doi.org/10.22067/erd.2022.69624.1029

چکیده
  چکیدهبحث در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اهمیت و نقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها یکی از مباحث مهم توسعۀ اقتصادی است. درواقع موتور محرکۀ جهانی‌شدن در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را می­توان به‌نوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که در ظهور جامعۀ شبکه­ای و آگاهی بین کشوری بسیار مؤثر بوده و عامل محرک ایجاد بازارهای ...  بیشتر

سنجش تأثیر شاخص آمادگی شبکه ایNRI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 131-160

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.40333

چکیده
  بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تأثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تأثیرات فناوری اطلاعات ...  بیشتر

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30534

چکیده
  بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ابوالفضل شاه آبادی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان فاطمه کیمیایی کارشناس ارشد ‌‌اقتصاد، تهران، ایران محمد ارباب افضلی کارشناس ارشد ‌‌اقتصاد، تهران، ایران تاریخ دریافت: 25/11/91 تاریخ پذیرش:25/4/92 چکیده مطالعه ...  بیشتر

مطالعه تأثیر شاخص‌های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs.) در بین کشورهای منتخب آسیایی

Hossein Aیgharpur؛ Parviz Mohamadzadeh؛ Salar Jalilpoor

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13673

چکیده
  چکیده: امروزه اطلاعات نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می‌کند، بطوریکه استفاده ازفنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) سبب تغییر فرآیندهای کاری و شیوه‌های زندگی و فعالیت افراد شده و از طریق فراهم آوردن ابزارهای ارزان و کارا می‌توانند فرآیند توسعه کشورها را سرعت بخشند. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده در استفاده ...  بیشتر