تعیین شاخص یک‌پارچه آب- اقتصاد- محیط‌زیست برای تخصیص منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران

محمد هادی اکبرزاده؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراء نژاد

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 41-74

https://doi.org/10.22067/erd.2021.69591.1028

چکیده
  چکیده بحران­های آبی در بسیاری نقاط جهان به­عنوان چالش­هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می­شوند. یکی از راه­حل­های مواجهه با چالش­های مربوط به کم­آبی، استفاده از سیستم­های یک­پارچه آب-اقتصاد- محیط­زیست برای سیاست­گذاری پایدار منابع آب منطقه­ای است. با این حال، هنوز سیاست­گذاری منطقه­ای منابع ...  بیشتر

بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان‌های ایران (1392-1387)

حبیب انصاری سامانی؛ راضیه داووی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 86-111

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.55656

چکیده
  پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به دلیل ویژگی‌های مطلوب این مالیات در زمینه‌های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست‌گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی‌هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی ...  بیشتر