مقاله پژوهشی
1. تعیین شاخص یک‌پارچه آب‌ اقتصاد- محیط‌زیست برای تخصیص منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران

محمد هادی اکبرزاده؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراء نژاد

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69591.1028

چکیده
  بحران‌های آبی در بسیاری نقاط جهان به‌عنوان چالش‌هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می‌شوند. یکی از راه‌حل‌های مواجهه با چالش‌های مربوط به کم‌آبی، استفاده از سیستم‌های یک‌پارچه آب-اقتصاد- محیط-زیست برای سیاست‌گذاری پایدار منابع آب منطقه‌ای است. با این حال، هنوز سیاست‌گذاری منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
2. اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18827.0

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص‌های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه‌ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می‌شود. هدف مقاله حاضر، ارزیابی چگونگی و میزان تاثیرگذاری شاخص‌های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در سطوح مختلف فساد در چارچوب پانل پویای آستانه ای

سکینه اوجی مهر

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.67970.1007

چکیده
  آزادی اقتصادی از جمله شاخص های تاثیر گذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. از آن جا که رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر ساختار مالیاتی بر فقر درآمدی در اقتصاد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی‏دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68088.1005

چکیده
  پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. از جمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت به سمت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر شاخص توسعه‌ پایدار در استان‌های ایران (رهیافت داده‌های تابلویی)

مهرداد خان ماکو؛ سیدکمال صادقی؛ ریما محمدمرادی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68759.1023

چکیده
  رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه‌ها‌ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره‌برداری و استخراج هر چه بیش‌تر منابع طبیعی، منجر به بهره‌برداری غیر اصولی و افراطی از محیط‌زیست و در نتیجه لطمات زیاد و گاه جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست شده است، به‌نحوی که دست‌آوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی تحت‌الشعاع این خسارت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مقایسه اثر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های ساختمانی کلان‌شهرهای تهران و مشهد

سعید داراب؛ ملیحه حدادمقدم؛ پدرام داودی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69188.1019

چکیده
  بخش ساختمان به‌دلیل نقش ویژه‌ای که در اقتصاد شهری ایفا می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه‌های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین‌کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند. از این رو، در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت‌های بخش ساختمان در کلان‌شهرهای مشهد و تهران پرداخته می‌شود. به علت تعدد متغیرهای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
7. تجزیه و تحلیل جایگاه صادراتی ایران بر اساس مدل راگمن و شاخص سهم بازار پایدار(CMS): مطالعه موردی صنعت دارو و فولاد

ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ عاطفه احمدی؛ سرور چهرازی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69989.1037

چکیده
  حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست‌های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسایل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. شناسائی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر فقر چندبعدی

امیر آریانا؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.70272.1043

چکیده
  فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا.

علی طهمورث پور؛ مهدی بهنامه؛ محمود هوشمند؛ حسن تحصیلی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2022.69275.1022

چکیده
  بررسی های علمی و تجربی انجام شده حاکی از این هستند که کشورهایی با سیستم مالی بهتر و پیشرفته تر رشد اقتصادی سریع تر و پایدارتری در بلند مدت دارند. به همین دلیل بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا در این مقاله به دنبال بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی در کشورهای منطقه منا در سال های 1994-2017 می‌باشیم.با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد شهری منطقه ای
10. شناسایی و الویت‌بندی هسته‌های کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی: رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA)

زینب برادران؛ زهرا آذری؛ حسین پناهی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2022.68749.1011

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته‌ کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA ) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، از تکنیک‌هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته‌ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد‌‌های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی ( QSPM) اولویت‌بندی شده‌اند. این پژوهش در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران (در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68839.1012

چکیده
  یکی از محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه‌ریزی بخشی به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیتها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی ...  بیشتر