دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1390

تعداد دوره‌ها

10

تعداد شماره‌ها

19

تعداد نویسندگان

310

 تعداد مقالات ارسال شده

1,133

تعداد مقالات رد شده

804

درصد عدم پذیرش

71

تعداد مقالات پذیرفته شده

160

درصد پذیرش

14

نشریه علمی اقتصاد و توسعه منطقه ای از سال 1390 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

این نشریه با مجوزکمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران، سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوری ها، دیدگاه ها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. و اینکه چگونه می توان برای یک منطقه (شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیز به صورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان و ملی و آگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود به ویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

مقالات پژوهشی
1. راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت‌حوض مشهد

آزاده رمضانی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39489

چکیده
  صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت‌حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه‌های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال‌های آتی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران (الگوی پویایی سیستم)

عفت عسگری صیمره؛ محمد رضا آرمان مهر

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-48

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39492

چکیده
  سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی­های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی­ دانش‌محور است که رشد و توسعه کشور را پایه­ریزی می­کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می­دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش­های علمی برای مدل­های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
3. بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-82

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
4. تحلیل فضایی تأثیر تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال*

مرضیه اسفندیاری؛ احمد وندکی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39550

چکیده
  بنا به آمار نرخ اشتغال استان‌ها، پراکندگی منطقه‌ای قابل‌توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این‌که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه‌های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست‌گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام‌شده است. ازاین­رو این مطالعه به بررسی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
5. بررسی اثرات فساد بر سهولت انجام کسب‌وکار (شواهدی از ایران و کشورهای منتخب اسلامی)

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ فرزاد رحیم زاده؛ امیرعلی فرهنگ

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-132

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18767.0

چکیده
  فضای کسب‌وکار در گسترش و تسهیل فعالیت­های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب‌وکار جزو مهم‌ترین اولویت­های سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می­گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، فساد است. فساد می‌تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب‌وکارها، اخذ اعتبارات بانکی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
6. شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات و معوقات بانکی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی رودسر استان گیلان)*

رویا مهدوی روشن؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ اسماعیل شیرازی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-164

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18788.0

چکیده
  بی‌شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون­زا و برون­زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می­ورزند؛ درحالی‌که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
7. تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بی‌ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش گشتار تعمیم‌یافته GMM

نجات محمدی فر؛ بهروز صادقی عمروآبادی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-196

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18817.0

چکیده
  این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی‌ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه‌ها، روش داده‌های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می‌باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون‌‌مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
8. اثر مهاجرت جهانی بر شبکه‌های تجاری ایران و شرکای تجاری: کاربرد مدل رگرسیون فضایی

عاطفه دهقانی؛ مریم شفیعی کاخکی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 197-216

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18835.0

چکیده
  مهاجرت جهانی به عنوان پدیده‌ای با رشد بی‌سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرفـته کـه بـر اثـرات مثبـت اقتصادی آن و راه‌های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین­رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه‌های تجاری از طریق مطالعه نمونه‌ای شامل ایران و 25 کشور شریک ...  بیشتر

1. رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ سارا مردیها

دوره 21، شماره 7 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v21i7.17399

چکیده
  رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد ...  بیشتر

2. بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 49-82

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

3. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP))

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی

دوره 26، شماره 17 ، تابستان 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v26i17.74581

چکیده
   وجود فضای کسب‌وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب­وکار به‌منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت­های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه‌ در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ...  بیشتر

4. بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر

5. سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 23، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 65-95

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v23i12.57262

چکیده
  شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
1. سنجش تاثیر شدت یادگیری و صرفه مقیاس بر هزینه بخش سلامت کشورهای جهان

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی؛ عرفانه راسخ جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18814.0

چکیده
  نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و تامین سلامت آن اهمیت زیادی دارد. بهبود و پرورش نیروی انسانی به نوبه خود وابسته به تامین مخارج بهداشت و درمان است بنابراین سوال محوری این تحقیق آن است که آیا در بخش بهداشت و درمان مقوله یادگیری مطرح است و آیا هزینه های واحد این بخش با یادگیری و افزایش مقیاس طی زمان کاهش یافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تعیین شاخص یک‌پارچه آب‌ اقتصاد- محیط‌زیست برای تخصیص منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران

محمد هادی اکبرزاده؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراء نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69591.1028

چکیده
  بحران‌های آبی در بسیاری نقاط جهان به‌عنوان چالش‌هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می‌شوند. یکی از راه‌حل‌های مواجهه با چالش‌های مربوط به کم‌آبی، استفاده از سیستم‌های یک‌پارچه آب-اقتصاد- محیط-زیست برای سیاست‌گذاری پایدار منابع آب منطقه‌ای است. با این حال، هنوز سیاست‌گذاری منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش ‌بنیان در استان کرمانشاه

زینب سیاه پوش؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ یوسف محمدی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18822.0

چکیده
  تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم وجود پیش‌نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با بهره‌گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز به کمک پیمایش جمع‌آوری شد. مهم‌ترین شاخص‌های‌ فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، با ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
4. اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18827.0

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص‌های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه‌ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می‌شود. هدف مقاله حاضر، ارزیابی چگونگی و میزان تاثیرگذاری شاخص‌های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
5. اثر آزادی اقتصادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای اوپک (با استفاده از رویکرد پانل- ARDL )

روح اله بابکی؛ بهنام الیاس پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18828.0

چکیده
  افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو به یکی از مهم‌ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن و کیفیت محیط زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
6. برآورد پتانسیل تجارت محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه‌ای در گروه کشورهای CIS (براساس مدل جاذبه)

امیر رضا سوری؛ مهدی محرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18837.0

چکیده
  در این مقاله یک مدل جاذبه با استفاده از داده­های تلفیقی سال­های 2019-2009 برای کشورهای گروه CIS به تفکیک گروه­های HS68 (محصولات سرامیک، شیشه و مصنوعات از شیشه)، HS69 (محصولات سرامیکی) و HS70 (شیشه و مصنوعات شیشه­ای) برآورد شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با کشورهای طرف تجاری نشان داد که برگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS68 کشورهای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
7. ارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب و کار استان های ایران

علی کارشناسان؛ آُسیه نژاد طاهری؛ محسن محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18839.0

چکیده
  امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه ی مقاومت اقتصادی، به عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی مطرح می باشد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اکوسیستم کارافرینی و عملکرد آن در استان های ایران است. ب. نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش بیانگرلزوم تمرکز سیاست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا

سمیه میقانی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ نرگس صالح نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.67927.1003

چکیده
  تغییرات آب و هوایی کره زمین به عنوان نتیجه روز افزون کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در دهه های اخیر اثرات زیـادی را بـدنبال داشـته کـه نمی توان تأثیرآن بر بخش کشاورزی را نادیده گرفت. بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم دارد، یکی از اصلی ترین بخش های متاثر از تغییر اقلیم است که بـا تأثیرپـذیری از شـرایط اقلیمـی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در سطوح مختلف فساد در چارچوب پانل پویای آستانه ای

سکینه اوجی مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.67970.1007

چکیده
  آزادی اقتصادی از جمله شاخص های تاثیر گذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. از آن جا که رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تأثیر ساختار مالیاتی بر فقر درآمدی در اقتصاد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی‏دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68088.1005

چکیده
  پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. از جمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت به سمت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر شاخص توسعه‌ پایدار در استان‌های ایران (رهیافت داده‌های تابلویی)

مهرداد خان ماکو؛ سیدکمال صادقی؛ ریما محمدمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68759.1023

چکیده
  رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه‌ها‌ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره‌برداری و استخراج هر چه بیش‌تر منابع طبیعی، منجر به بهره‌برداری غیر اصولی و افراطی از محیط‌زیست و در نتیجه لطمات زیاد و گاه جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست شده است، به‌نحوی که دست‌آوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی تحت‌الشعاع این خسارت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران (در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68839.1012

چکیده
  یکی از محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه‌ریزی بخشی به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیتها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. مقایسه اثر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های ساختمانی کلان‌شهرهای تهران و مشهد

سعید داراب؛ ملیحه حدادمقدم؛ پدرام داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69188.1019

چکیده
  بخش ساختمان به‌دلیل نقش ویژه‌ای که در اقتصاد شهری ایفا می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه‌های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین‌کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند. از این رو، در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت‌های بخش ساختمان در کلان‌شهرهای مشهد و تهران پرداخته می‌شود. به علت تعدد متغیرهای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
14. تجزیه و تحلیل جایگاه صادراتی ایران بر اساس مدل راگمن و شاخص سهم بازار پایدار(CMS): مطالعه موردی صنعت دارو و فولاد

ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ عاطفه احمدی؛ سرور چهرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69989.1037

چکیده
  حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست‌های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسایل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. شناسائی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر فقر چندبعدی

امیر آریانا؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.70272.1043

چکیده
  فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم ...  بیشتر

ابر واژگان