دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1390

تعداد دوره‌ها

11

تعداد شماره‌ها

21

تعداد نویسندگان

315

 تعداد مقالات ارسال شده

1,134

تعداد مقالات رد شده

804

درصد عدم پذیرش

71

تعداد مقالات پذیرفته شده

163

درصد پذیرش

14

نشریه علمی اقتصاد و توسعه منطقه ای از سال 1390 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

این نشریه با مجوزکمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران، سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوری ها، دیدگاه ها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. و اینکه چگونه می توان برای یک منطقه (شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیز به صورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان و ملی و آگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود به ویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

مقاله پژوهشی
1. تعیین شاخص یک‌پارچه آب‌ اقتصاد- محیط‌زیست برای تخصیص منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران

محمد هادی اکبرزاده؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراء نژاد

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69591.1028

چکیده
  بحران‌های آبی در بسیاری نقاط جهان به‌عنوان چالش‌هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می‌شوند. یکی از راه‌حل‌های مواجهه با چالش‌های مربوط به کم‌آبی، استفاده از سیستم‌های یک‌پارچه آب-اقتصاد- محیط-زیست برای سیاست‌گذاری پایدار منابع آب منطقه‌ای است. با این حال، هنوز سیاست‌گذاری منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
2. اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18827.0

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص‌های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه‌ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می‌شود. هدف مقاله حاضر، ارزیابی چگونگی و میزان تاثیرگذاری شاخص‌های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در سطوح مختلف فساد در چارچوب پانل پویای آستانه ای

سکینه اوجی مهر

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.67970.1007

چکیده
  آزادی اقتصادی از جمله شاخص های تاثیر گذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. از آن جا که رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر ساختار مالیاتی بر فقر درآمدی در اقتصاد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی‏دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68088.1005

چکیده
  پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. از جمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت به سمت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر شاخص توسعه‌ پایدار در استان‌های ایران (رهیافت داده‌های تابلویی)

مهرداد خان ماکو؛ سیدکمال صادقی؛ ریما محمدمرادی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68759.1023

چکیده
  رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه‌ها‌ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره‌برداری و استخراج هر چه بیش‌تر منابع طبیعی، منجر به بهره‌برداری غیر اصولی و افراطی از محیط‌زیست و در نتیجه لطمات زیاد و گاه جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست شده است، به‌نحوی که دست‌آوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی تحت‌الشعاع این خسارت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مقایسه اثر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های ساختمانی کلان‌شهرهای تهران و مشهد

سعید داراب؛ ملیحه حدادمقدم؛ پدرام داودی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69188.1019

چکیده
  بخش ساختمان به‌دلیل نقش ویژه‌ای که در اقتصاد شهری ایفا می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه‌های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین‌کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند. از این رو، در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت‌های بخش ساختمان در کلان‌شهرهای مشهد و تهران پرداخته می‌شود. به علت تعدد متغیرهای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
7. تجزیه و تحلیل جایگاه صادراتی ایران بر اساس مدل راگمن و شاخص سهم بازار پایدار(CMS): مطالعه موردی صنعت دارو و فولاد

ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ عاطفه احمدی؛ سرور چهرازی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.69989.1037

چکیده
  حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست‌های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسایل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. شناسائی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر فقر چندبعدی

امیر آریانا؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.70272.1043

چکیده
  فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا.

علی طهمورث پور؛ مهدی بهنامه؛ محمود هوشمند؛ حسن تحصیلی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2022.69275.1022

چکیده
  بررسی های علمی و تجربی انجام شده حاکی از این هستند که کشورهایی با سیستم مالی بهتر و پیشرفته تر رشد اقتصادی سریع تر و پایدارتری در بلند مدت دارند. به همین دلیل بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا در این مقاله به دنبال بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی در کشورهای منطقه منا در سال های 1994-2017 می‌باشیم.با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد شهری منطقه ای
10. شناسایی و الویت‌بندی هسته‌های کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی: رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA)

زینب برادران؛ زهرا آذری؛ حسین پناهی

دوره 28، شماره 21 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2022.68749.1011

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته‌ کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA ) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، از تکنیک‌هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته‌ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد‌‌های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی ( QSPM) اولویت‌بندی شده‌اند. این پژوهش در ...  بیشتر

1. رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ سارا مردیها

دوره 21، شماره 7 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v21i7.17399

چکیده
  رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد ...  بیشتر

2. بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 49-82

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

3. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP))

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی

دوره 26، شماره 17 ، تابستان 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v26i17.74581

چکیده
   وجود فضای کسب‌وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب­وکار به‌منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت­های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه‌ در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ...  بیشتر

4. بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر

5. سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 23، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 65-95

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v23i12.57262

چکیده
  شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران (در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)

محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.68839.1012

چکیده
  یکی از محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه‌ریزی بخشی به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیتها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی ...  بیشتر

ابر واژگان