لیست داوران منتصب

 • خالد احمدزاده
 • دکتر علیرضا محمدی
 • سجاد برخورداری
 • سعید ملک الساداتی
 • سیده فاطمه رزمی
 • شعله باقری پرمهر
 • عبدالمجید آهنگری
 • علی رضازاده
 • علی طاهری فرد
 • محسن مهر ارا
 • محمد سلیمانی
 • محمد علی فیض پور
 • محمد مولایی
 • محمدعلی ابوترابی
 • مریم اصغری
 • مسعود همایونی فر
 • مهدی خداپرست مشهدی
 • وحید ارشدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران

اکرم درتومی, مصطفی سلیمی فر, سعید ملک الساداتی
بازدید: 126