لیست داوران منتصب

 • ابراهیم حیدری
 • بهار بیشمی
 • حمید سپهردوست
 • زهرا شیرزور
 • شعله باقری پرمهر
 • علی اکبر عنابستانی
 • مجتبی الماسی
 • محمد جواد رزمی
 • محمدعلی فلاحی
 • مسعود همایونی فر
 • مصطفی کریم زاده
 • مهدی خداپرست مشهدی
 • مهدی طغیانی دولت آبادی
 • مهدی قائمی اصل
 • وحید ارشدی
 • ویدا ورهرامی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

زین العابدین صادقی, سید عبدالمجید جلایی, مهلا نیک روش
بازدید: 92

مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری

محمد مهدی احمدیان دیوکتی, حسنعلی آقاجانی, میثم شیرخدایی, امیرمنصور طهرانچیان
بازدید: 119