مقالات پژوهشی
ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری مشروط)

محمد قربانی؛ علی فیروززارع

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13733

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از داده‌های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در سال 1384 در مشهد و به‌کارگیری رهیافت ارزش‌گذاری مشروط و الگوی توبیت، ارزش آلودگی هوای مشهد و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد تعیین شود. نتایج نشان داد ارزش کل آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 7134146560 ریال و در منطقه متوسط ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تاثیر ریسک‏های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( مورد : کشورهای عضو گروه D-8 )

مسلم آل‏بوسویلم؛ حسین کریمی هسنیجه؛ محمد نوری بخش

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13734

چکیده
  چکیده توسعه نظام تأمین مالی دریک کشور، یکی ازمهم‌ترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی هم‌چون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هرکشور معمولاً بر اساس شکل‏بندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهم‌تر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی سنجیده می‌شود. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه اثر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد اقتصادی

مهیندخت کاظمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سعید سبزه محمدیه

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13735

چکیده
  چکیده هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه از طریق ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد آنهاست. این مقایسه از طریق تقسیم‌بندی کشورها به دو گروه کلی کشورهای درون‌گرا و برون‌گرای تجاری و چهار زیر گروه: کشورهای با سیاست کاملاً برون‌گرای تجاری، کشورهای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران

اصغر ابوالحسنی؛ صفر فرهنگ؛ علی زارع شاهی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13736

چکیده
  چکیده صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل نقش مهمی که در ایجاد اشتغال ایفا نموده از صنایع تولیدی مهم ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر ضعف کارایی شرکت‌های تولیدی در زمینه کاشی و سرامیک، ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، به کاهش کیفیت تولیدات آنها منجر شده و در نهایت بحران مازاد عرضه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رشد اقتصادی و مصرف انرژی: مقایسه تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دورۀ زمانی 2008-1970)

محمد حسن فطرس؛ سودا جبرائیلی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13738

چکیده
  چکیده این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در 75 کشور در حال توسعه و توسعه یافته را طی دوره زمانی 2008- 1970 بررسی و این رابطه مذکور را در این دو گروه از کشورها با یکدیگر مقایسه می کند. بدین منظور، از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و حداقل مربعات ادغام شده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد در بلندمدت رابطه هم انباشتگی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی

مژگان معلمی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13739

چکیده
  چکیده عدم تمرکز فرایندی است که در آن، امور محلی، خارج از حوزه فعالیت دولت مرکزی و توسط مقامات محلی اداره می‌گردد. امروزه یکی از روش‌هایی که اغلب کشورهای جهان برای بهبود کارایی بخش عمومی برگزیده‌اند، اجرای سیاست تمرکز زدایی است. در این مقاله با استفاده از تحلیل‌های هندسی- که از نوآوری‌های مقاله حاضر به‌شمار می‌رود- یک الگوی اقتصاد ...  بیشتر