مقالات پژوهشی
سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، صفحه 1-47

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.53742

چکیده
  شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اندازه‌گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط‌زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می‌شود، اندازه‌گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان‌های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410 انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان

مهدی قائمی اصل؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی رجبی مشهدی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، صفحه 48-88

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.40810

چکیده
  در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410 انرژی‌های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور؛ اعظم السادات میری

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.51119

چکیده
  این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مدل‌های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 طی دورۀ زمانی 1991 تا 2013 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی‌های خارجی کل به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بار بدهی و متغیر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت (به روش داده های تابلویی)

عطیه شارکیان؛ دکتر محمدرضا لطفعلی پور

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.49143

چکیده
  یکی از مسائل پیش روی جوامع جهانی در دهه های اخیر، مباحث مربوط به محیط زیست و عوامل تخریب آن است. آلودگی هایی که به تغییرات شدید آب و هوایی و گرم شدن کرۀ زمین منجر شده، نگرانی های زیادی را در سطح منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود محدودیت منابع و ضرورت توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه به مبحث کارایی به عنوان یک راه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان از نظر شاخص‌های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی 1387 و 1392

عبدالمجید آهنگری؛ مریم بغلانی

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، صفحه 146-166

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.55797

چکیده
  نابرابری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می‌شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری‌ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست‌گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
پتانسیل تجاری اتحادیه اکو: کاربردی از رگرسیون فضایی پویا با در نظرگرفتن اثرات سرریز فضایی

بنت الهدی عسکری؛ مریم شفیعی کاخکی

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، صفحه 167-197

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.56563

چکیده
  موافقتنامه های منطقه ای از طریق تسهیل یکپارچگی اقتصادهای جهان، با گشودن مرزها، منجر به توسعه تجارت، سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی و تداوم رشد اقتصادی می‌شوند، که در این راه وجود پتانسیل‌های تجاری بین کشورهای منطقه، نقش اساسی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توافقات چندجانبه دارد. براین اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل ...  بیشتر