مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر یادگیری منطقه‌ای در نوآوری بنگاه‌های صنعتی (مورد مطالعاتی: بنگاه‌های صنایع غذایی و صنایع قطعه‌سازی در شهرک صنعتی توس مشهد)

هاشم داداش پور؛ صادق سعیدی

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.53067

چکیده
  درحالی‌که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری به‌عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده‌اند به کمک ویژگی‌های منطقه‌ای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت Panel VAR

مرضیه د یندار رستمی؛ شمس الله شیرین بخش ماسوله

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.55626

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره 1393-1385 می‌باشد. برای این منظور، با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری و سپس با وارد کردن تکانه‌های مثبت و منفی، اثرات نا متقارن آن‌ها با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری پنل (Panel VAR) مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، صفحه 65-95

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.57262

چکیده
  شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
سنجش توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات نواحی روستایی در لرستان (رهیافت پرومته)

فرهاد برندک

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، صفحه 96-121

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.57958

چکیده
  در کشورهای درحال‌توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری‌های چشمگیر در سطح منطقه‌ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آن‌ها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان ایران (مورد مطالعه: جنوب استان کرمان)

منصور شاه ولی؛ سمیرا بهروزه

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، صفحه 122-151

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.62680

چکیده
  خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می‌شود بازتابی از اعتقادات و ارزش‌های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
دلالت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم؛ ایمان باستانی فر؛ احمد مهرشاد

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، صفحه 152-169

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.62873

چکیده
  نهادگرایی رویکردی میان‌رشته‌ای است که از دانش‌هایی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و حقوق استفاده می‌کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق‌تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می‌تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل‌های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند به ...  بیشتر