مقالات پژوهشی
بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی

حسین محمدی؛ مهدی محمودی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.64435

چکیده
  امروزه یکی از هدف‌های اصلی سیاست‌گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص‌های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می‌باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی

رضا رنج پور؛ محمدرضا سلمانی بیشک؛ زهرا کریمی تکانلو؛ نصرت مختارزاده خانقاهی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.59060

چکیده
  نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص‌های کلان، انگیزۀ فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، در مقالۀ حاضر سعی شده، تأثیر شوک‌های ارزی بر عملکرد زیر بخش‌های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک‌های ارزی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه عملکرد ضرایب فزاینده ناخالص و ضرایب فزاینده خالص در اقتصاد منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان مرکزی)

علی آزادی نژاد؛ سید یحیی ابطحی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.62825

چکیده
  جدول داده- ستانده، روشی مناسب برای شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد منطقه‌ای است. از جدول داده- ستانده ضرایب فزاینده تقاضا و عرضه استخراج می‌گردد که این ضرایب فزاینده قادر به محاسبه بخش‌های پیشرو طرف تقاضا و طرف عرضه و درنهایت محاسبه بخش‌های کلیدی هستند. ضرایب فزاینده‌ها را می‌توان به دو دسته ضرایب فزاینده ناخالص (سنتی) و ضرایب فزاینده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ باروری در استان های ایران

حسن دلیری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 67-96

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.64057

چکیده
  کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه های سیاست‌گذاران اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
برنامه‌ریزی راهبردی ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در راستای تأمین نیازهای بخش عمومی شهری با استفاده از تحلیل SWOT(مطالعه موردی شهر اصفهان)

مهدی طغیانی دولت آبادی؛ آرزو آذری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.59948

چکیده
  شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می‌کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری‌های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می‌تواند به ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمدی خانوارهای شهری ایران با رهیافت اتکینسون

محمد رضا آرمان مهر؛ آسیه فرهمندمنش

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.62836

چکیده
  این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن ...  بیشتر