مقالات پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بازارچه‌های مرزی ایران، رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

علی فلاحتی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20254

چکیده
  بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بازارچه‌های مرزی ایران، رهیافت شبکه عصبی مصنوعی دکتر علی فلاحتی* عضو هیئت علمی‌‌دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه اقتصاد مینو نظیفی نائینی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی سحر عباسپور کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تاریخ دریافت 7/9/90 تاریخ پذیرش 18/4/91 چکیده امروزه تجارت به عنوان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران

هدیه وجدانی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20255

چکیده
  بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران هدیه وجدانی طهرانی* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ابراهیم علی رازینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تاریخ دریافت :9/9/90 تاریخ پذیرش :17/5/91 چکیده سیاست‌های مناسب صادراتی، رقابت‌پذیری صادراتی را، هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب

علیرضا عرفانی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20256

چکیده
  مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب علیرضا عرفانی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان سعیده اکبرزاده تبریک کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان محمد نوده فراهانی کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ دریافت :7/10/91 تاریخ پذیرش:17/5/91 چکیده مطالعات دهه 1990 میلادی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای مشهد و اصفهان (دهه 1385 - 1375)

براتعلی خاکپور

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20354

چکیده
  بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای مشهد و اصفهان (دهه 1385 - 1375) براتعلی خاکپور* استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد مهدی عامل بافنده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان تاریخ دریافت 1 /10/89 تاریخ پذیرش: 26/5/90 چکیده این مطالعه، با به‌کارگیری آمار سرشماری‌های نفوس و مسکن و مدل تغییر سهم، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی (در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

محمد حسین حسین زاده بحرینی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20355

چکیده
  ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی (در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) محمد حسین حسین زاده بحرینی* استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد محمد علی فلاحی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه عرفانی جهانشاهی کارشناس ارشد اقتصاد تاریخ دریافت:20/6/90 تاریخ پذیرش 19/1/91 چکیده امروزه بنگاه‌های اقتصادی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران

حسن تحصیلی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20357

چکیده
  ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران حسن تحصیلی دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی عبد الرسول قاسمی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی مصطفی سلیمی فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد اسفندیار جهانگرد استادیار ...  بیشتر