مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
شناسایی فعالیت‌های صنعتی متمرکز دارای مزیت نسبی صادرات و تعیین بازارهای هدف (مطالعه موردی: استان بوشهر)

عاطفه احمدی؛ عبدالکریم حسین پور

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80494.1164

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه‌ریزی صحیحی را در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار می-دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل در زمینه‌های مختلف در برخی فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های صنعتی دارای مزیت نسبی است. از این‌رو در پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت وتلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی:رهیافت EGARCH

سروالدین فتحی؛ مسعود نونژاد؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.72209.1066

چکیده
  چکیدهچگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است.در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی در دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال
تأثیر دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه

اکرم حسن نژاد؛ مهدی مرادی؛ سیما اسکندری سبزی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81678.1176

چکیده
  در دنـیای رقابتی امروز بهره‌وری بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازما‌ن‌های پیشـرو می‌باشد و یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می‌شود. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور، تأثیر بسزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سـطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره‌وری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال
بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت طرح های توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در استان اصفهان

لیلا ترکی؛ والا صنیع زاده؛ محمدرضا قاسمی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81023.1169

چکیده
  فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح‌هایی که از طریق پرسش‌نامه اطلاعات آن‌ها جمع‌آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده‌است و موفقیت حدود ...  بیشتر