نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
دکتر مصطفی سلیمی فر
۸۸۰۶۳۰۸-۰۵۱۱   ۰۵۱۱- ۸۸۲۹۵۸۴
نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :۱۳۵۷ کد پستی :۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱ تلفن:۰۵۱۱۸۸۱۳۰۹۰ دورنگار:۰۵۱۱۸۸۲۹۵۸۴

Economy and regional development
این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران ،سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. واینکه چگونه می توان برای یک منطقه ( شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیزبصورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان وملی وآگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود بویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

سال. ۲۳, شماره. ۱۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک 
  حسن دلیری ; نادر مهرگان 1-47
  بازدید: 114
  بررسی آثار اجرای سیاست¬های افق چشم¬انداز ۱۴۱۰ انرژی¬های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه¬ای خراسان 
  مهدی قائمی اصل ; مصطفی سلیمی فر ; مصطفی رجبی مشهدی ; محمدحسین مهدوی عادلی 48-88
  بازدید: 60
  تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) 
  محمد جعفری ; ابوالقاسم گلخندان ; صاحبه محمدیان منصور ; اعظم السادات میری 89-120
  بازدید: 181
  نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت (به روش داده¬های تابلویی) 
  عطیه شارکیان ; دکتر محمدرضا لطفعلی پور 121-145
  بازدید: 67
  تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان از نظر شاخص‌های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ 
  عبدالمجید آهنگری ; مریم بغلانی 146-166
  بازدید: 54
  پتانسیل تجاری اتحادیه اکو: کاربردی از رگرسیون فضایی پویا با در نظرگرفتن اثرات سرریز فضایی 
  بنت الهدی عسکری ; مریم شفیعی کاخکی 167-197
  بازدید: 64