نشریه های علمی انتشارات

  

اقتصاد و توسعه منطقه ای    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
دکتر مصطفی سلیمی فر
۸۸۰۶۳۰۸-۰۵۱۱   ۰۵۱۱- ۸۸۲۹۵۸۴
نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :۱۳۵۷ کد پستی :۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱ تلفن:۰۵۱۱۸۸۱۳۰۹۰ دورنگار:۰۵۱۱۸۸۲۹۵۸۴

Economy and regional development
این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران ،سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. واینکه چگونه می توان برای یک منطقه ( شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیزبصورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان وملی وآگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود بویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

سال. ۲۲, شماره. ۱۰,(۱۳۹۴): اقتصاد و توسعه منطقه ای


فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی) 
  زهرا افشاری 1-15
  بازدید: 634
  بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم 
  سید مهدی پژم ; مصطفی سلیمی فر 16-38
  بازدید: 426
  کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی ۳۳ کشور منتخب چهار گروه درآمدی 
  علی فیروززارع ; ناصر شاهنوشی 39-56
  بازدید: 228
  سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک) 
  محمدنبی شهیکی تاش ; عماد کاظم زاده 57-80
  بازدید: 391
  تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر 
  عاطفه احمدی ; خدیجه نصرالهی ; نعمت الله اکبری 81-114
  بازدید: 351
  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی) 
  محمد علیزاده ; ابوالقاسم گلخندان 115-139
  بازدید: 465
  بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت 
  محمد سلیمی فر ; محمود هوشمند ; مهدی بهنامه ; نوا رمضانیان 140-161
  بازدید: 260
  ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار 
  آمنه زارع ; مسعود همایونی فر ; محمد جواد رزمی 162-190
  بازدید: 610
  بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه 
  غلامرضا زمانیان ; جواد هراتی ; حجت تقی زاده 191-224
  بازدید: 338
  مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب) 
  فاطمه خانی ; محمود هوشمند 225-244
  بازدید: 229