بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا

سمیه میقانی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ نرگس صالح نیا

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 129-158

https://doi.org/10.22067/erd.2021.67927.1003

چکیده
  چکیده تغییرات آب‌وهوایی کره زمین به‌عنوان نتیجه روزافزون کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در دهه­های اخیر اثرات زیـادی را به دنبال داشـته کـه نمی­توان تأثیر آن بر بخش کشاورزی را نادیده گرفت. بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم دارد، یکی از اصلی­ترین بخش­های متأثر از تغییر اقلیم است که بـا تأثیرپـذیری ...  بیشتر

مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل‌های سواری (مورد مطالعه: تاکسی های شهر مشهد)

مهدی خداپرست مشهدی؛ نسیم عربیان

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13675

چکیده
  چکیده این مقاله درصدد آن است که با تحلیل منافع خصوصی و اجتماعی ناشی ازجایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزینی، اقتصادی بودن این جایگزینی را بررسی کند. برای این منظور نمونه ای 423 موردی از تاکسی های شهر مشهد انتخاب شد و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز در مورد هزینه‌ها و درآمدهای این جایگزینی گردآوری گردید. برای تحلیل ...  بیشتر