بررسی اعمال قانون زیست‌محیطی IMO بر نوسانات قیمت نفت خام‌های شاخص بازار مدیترانه

سید عبداله رضوی؛ مطهره هوشمند

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 261-283

https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.84819

چکیده
  در دهه‌های اخیر اثرات قوانین زیست‌محیطی بر قیمت نفت و فرآورده‌های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده‌ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه‌ انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. قوانین زیست‌محیطی از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در ...  بیشتر