مقالات پژوهشی
تمرکز منطقه‌ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (1379 تا 1388)

میکائیل عظیمی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.21385

چکیده
  یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش‌های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه‌ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ سارا مردیها

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.17399

چکیده
  رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی

مصطفی محمدی ده چشمه

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.27953

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های زودبازده، مطالعه موردی مناطق روستایی استان کرمان

فاطمه آسایش؛ شهرام گلستانی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.15670

چکیده
  کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت‌های جدید شغلی را در مکان‌هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان‌های فوق باشد. راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می‌تواند در نزدیک ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل اثرگذاری عوامل موثر بر عرضه و تقاضای کاربری های تجاری در توسعه منطقه ثامن

میترا سیدزاده؛ محمود هوشمند

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.29214

چکیده
  سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری‎های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

سیاب ممی پور؛ زهرا بشارتی؛ داود بهبودی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.24637

چکیده
  توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی

مجید دشتبان؛ امیر جباری

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.22528

چکیده
  در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران

جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ سیدجمال الدین محسنی زنوز

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.29674

چکیده
  عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رابطه میان یکپارچگی کشور های اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه

صادق بافنده ایمان دوست؛ هانیه قانعی زارع

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.18183

چکیده
  سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه‌ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای ...  بیشتر