مقاله پژوهشی
تبیین تأثیر طرح ابتکار کمربند-جاده چین بر ژئواکونومی ایران

زهرا حاجی زاده قوچان عتیق؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ حجت مهکویی

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22067/erd.2022.74834.1095

چکیده
  چکیده                                                                                  چین با احیای جاده ابریشم باستانی، در قالب طرح ابتکار کمربند- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خصوصی‌سازی در ایران؛ چالش‌های نوین اقتصادی و مالی منطقه‌ای با نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری)

مهدی پناهی؛ فرزانه حیدرپور؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ امیررضا کیقبادی

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، صفحه 23-56

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70873.1053

چکیده
  چکیده اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیاده­سازی خصوصی­سازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالی­که با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهش­های اخیر نشان می­دهد خصوصی­سازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاه­های اقتصادی واگذار شده نداشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر کارایی زیست‌محیطی بر ارزش‌افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی ایران طی سال‌های 1375- 1397 با دو رویکرد DEA و Panel- ARDL

فریبا عثمانی؛ علی دهقانی؛ مجتبی غیاثی

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73145.1079

چکیده
  چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش‌های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش‌افزوده بخش‌های مذکور می‌باشد. برای این منظور از داده‌های پانل بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست‌محیطی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تمایزات منطقه‌ای در تغییرات نخست شهری ایران: 95-1355

محمد علی فیض پور؛ فاطمه آسایش

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70612.1047

چکیده
  چکیده در ادبیات اقتصاد شهری –که در ایران نیز سابقه چندانی ندارد- نشان داده شده که عملکرد شهرها به ساختار آن‌ها بستگی داشته و به عبارتی بین عملکرد شهر و ساختار آن رابطه معنی‌داری برقرار است. بر این اساس و با وجود چنین رابطه‌ای می‌توان عملکرد آینده شهرها را بر اساس تغییرات ساختاری آن‌ها پیش‌بینی نمود. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وابستگی فضایی قیمت مسکن بین نواحی 22 گانه شهر تهران

بهرام حکمت؛ شکوفه فرهمند؛ نعمت الله اکبری

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، صفحه 110-130

https://doi.org/10.22067/erd.2022.72814.1073

چکیده
  چکیده به دلیل اهمیت نقش مسکن در اقتصاد، بخصوص در کلان‌شهری مانند تهران، تحلیل قیمت مسکن و شناخت عوامل تأثیرپذیر بر روی قیمت مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که تغییرات قیمت مسکن در یک ناحیه از نواحی مجاور خود تأثیرپذیر است؛ بنابراین تحلیل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن تفکر فضایی عاری از خطا نخواهد بود. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

سیدامیر نصری؛ ناصر صفایی؛ علی اقبالی

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، صفحه 131-156

https://doi.org/10.22067/erd.2022.69624.1029

چکیده
  چکیدهبحث در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اهمیت و نقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها یکی از مباحث مهم توسعۀ اقتصادی است. درواقع موتور محرکۀ جهانی‌شدن در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را می­توان به‌نوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که در ظهور جامعۀ شبکه­ای و آگاهی بین کشوری بسیار مؤثر بوده و عامل محرک ایجاد بازارهای ...  بیشتر