نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانجشوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه‌های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده‌ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع‌آوری شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت‌هایی از قبیل: انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش‌هایی از قبیل خشکسالی‌های پیاپی و عدم تأمین حق‌آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه‌نشینی و... می‌باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های منطقه راه‌حل‌هایی در حوزه‌های مختلف ارائه گردیده است؛ از جمله ورود نهادهای شبه‌دولتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تامین منابع آبی، سرمایه‌گذاری در بخش آموزش مهارت‌محور و...

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dimensions, Challenges and Strategies for the Development of Border Areas (Case Study; Sistan Border Region)

نویسندگان [English]

  • mohammad ghadimi 1
  • mohammad solimani 2
  • seyed sajad mosavian 3
  • mostafa yakhchali 4

1 Master student of Islamic education and economics, Imam Sadiq University

2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadiq University

3 Master student of Islamic education and economics, Imam Sadiq University

4 , PhD student in Public Administration, Policy Orientation, Institute for management and planning studies.

چکیده [English]

The purpose of this article is to study the capacities and challenges of development of Sistan border region and development strategies of these regions in different fields. This research has been done by Thematic analysis method and data have been collected through field observation and in-depth interviews with 14 executive and academic experts. The results show that Sistan and Baluchestan province has capacities such as: wind and solar renewable energy, neighborhood with It has Pakistan, Afghanistan, etc. On the other hand, it has challenges such as successive droughts and lack of water supply from Afghanistan, marginalization and .... After describing and analyzing the above cases with the method of Thematic analysis, solutions in different areas have been presented to overcome the challenges and use the capacities of the region; Including the entry of quasi-governmental institutions into the industrial sector to support the region's infant industries, increase economic interactions with the neighboring country in order to provide water resources, Invest in skill-based education and...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional development
  • border areas
  • Sistan and Baluchestan
  • challenges
  • solutions
CAPTCHA Image