1. مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی

رضا رنج پور؛ محمدرضا سلمانی بیشک؛ زهرا کریمی تکانلو؛ نصرت مختارزاده خانقاهی

دوره 25، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v25i15.59060

چکیده
  نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص‌های کلان، انگیزۀ فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، در مقالۀ حاضر سعی شده، تأثیر شوک‌های ارزی بر عملکرد زیر بخش‌های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک‌های ارزی ...  بیشتر