زمینه مطالعاتی

مجله علمی پژوهشی اقتصاد وتوسعه منطقه ای مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد(موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه )را که تاکنون منتشر نشده باشند، می‌پذیرد.

سیاست دسترسی آزاد

این نشریه دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود.

این نشریه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. شما اجازه دارید مقالات منتشر شده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

حامیان مالی

  • دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخچه مجله

مجله دانش و توسعه در زمینه علوم اقتصادی با درجه علمی-پژوهشی، از سال 1373 بدون وقفه در حال چاپ می باشد.این مجله از سال 1387 از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافته است.
مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه پس از گذشت پانزده سال از زمان انتشار تاکنون تعداد قابل توجهی مقالات علمی – پژوهشی در حوزه علوم مختلف از جمله اقتصاد ، مدیریت، علوم سیاسی، حسابداری و حقوق ایران و جهان را منتشر نموده است و از این جهت نقش بسزایی را در ارتقای مطالعات علمی پژوهشی ایفاء نموده است.
با توجه به مصوبات کمیسون محترم بررسی نشریات علمی پژوهشی کشور مبنی بر تفکیک مجلات و حرکت در جهت تخصصی شدن آنها، اعضای محترم هیات تحریریه با توجه به آنکه هر مجله علمی پژوهشی به ازاء هر5 سال سابقه می تواند یک عنوان مجله جدید دیگر نیز منتشر نماید، تصمیم گرفتند تا امر فوق را اجرائی نمایند. لذا پس از طرح مسأله واخذ موافقت از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور ، مجله دانش و توسعه بعد از این تحت این نام منتشر نشده بلکه با حفظ امتیاز علمی ، با سه عنوان جدید علمی – پژوهشی به شرح زیر منتشر خواهد گردید.
1- مجله دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای با سردبیری آقای دکتر مصطفی سلیمی فر
2- مجله دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی، با سردبیری آقای دکتر محمود هوشمند
3- مجله دو فصلنامه حقوق اقتصادی با سردبیری آقای دکتر حسین صابری


مجله علمی- پژوهشی (دوفصلنامه) اقتصاد وتوسعه منطقه ای ، یکی از سه عنوان مجله جدیدی است که در سال 1390 از مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه سابق منشعب گردیده است و نخستین شماره آن در ابتدای سال 1391 به چاپ رسید. این دوفصلنامه مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد(موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه )را که تاکنون منتشر نشده باشند، را به چاپ میرساند. لذا از تمامی صاحب نظران و اساتید محترمی که در این زمینه مقالاتی آماده نموده اند، دعوت به همکاری مینماید .