آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1277
تعداد پذیرش 207
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 916
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 564

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 203
تعداد مشاهده مقاله 819009
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 110707
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 23 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 104 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 186 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 234 روز
درصد پذیرش 16 %