آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1191
تعداد پذیرش 180
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 850
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 536

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 178
تعداد مشاهده مقاله 51397
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16322
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 25 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 119 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 190 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 255 روز
درصد پذیرش 15 %