آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1116
تعداد پذیرش 152
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 800
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 508

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 145
تعداد مشاهده مقاله 16927
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6088
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 26 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 137 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 199 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 73 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 291 روز
درصد پذیرش 14 %