آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1167
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 822
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 522

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 170
تعداد مشاهده مقاله 39204
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11573
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 25 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 124 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 192 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3249 روز
درصد پذیرش 15 %