آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1093
تعداد پذیرش 148
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 784
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 498

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 145
تعداد مشاهده مقاله 6558
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3730
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 26 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 144 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 202 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 66 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 291 روز
درصد پذیرش 14 %