آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1241
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 59
تعداد عدم پذیرش 880
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 554

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 75226
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43541
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 24 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 110 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 187 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 249 روز
درصد پذیرش 15 %