• آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر نشریات علمی، نشریه اقتصاد و توسعه منطقه ای، کد پستی: 9177948951
  • تلفن:    6309-3880 (51) 98+ زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 12
  • فاکس: 7393-3880 (51) 98+
  • ایمیل: erd@um.ac.ir

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image