نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان شهر-کشور Researcher_Id/Scopus Author ID ORCiD
محمد رضا آرمان مهر اقتصاد توسعه استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود      
علی آزادی نژاد اقتصاد سنجی دانشگاه آیت الله حایری میبد      
مجید آقایی اقتصاد انرژی، اقتصاد توسعه، اقتصاد سنجی، اقتصاد کلان دانشگاه مازندران      
عبدالمجید آهنگری اشتغال، تجارت بین الملل، تولید، سرمایه گذاری دانشگاه اهواز      
تقی ابراهیمی سالاری   دانشگاه فردوسی مشهد      
محمدعلی ابوترابی   استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی      
خالد احمدزاده تجارت بین الملل دانشگاه سنندج      
فرزانه احمدیان یزدی اقتصاد ایران، اقتصاد کلان دانشگاه فردوسی مشهد      
محمد طاهر احمدی شادمهری   فردوسی مشهد      
وحید ارشدی   فردوسی مشهد      
عبدالرضا اسعدی   دانشگاه آزاد اسلامی      
مرضیه اسفندیاری   عضو هیئت علمی      
هادی اسماعیل پورمقدم   دانشگاه فردوسی مشهد      
زهرا اسماعیلیان   مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان      
مرتضی اشرفی   فردوسی مشهد      
احمدرضا اصغرپور ماسوله   دانشگاه فردوسی مشهد      
مریم اصغری تجارت بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی      
محمد اعظم رجبیان   دانشگاه فردوسی مشهد      
هادی اعظمی   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد      
زهرا افشاری تجارت بین الملل دانشگاه الزهرا      
مرتضی افقه   دانشگاه شهید چمران اهواز      
مرتضی اکبری توسعه تهران      
رضا اکبریان اقتصاد توسعه، پول و بانکداری، کارآفرینی دانشگاه شیراز      
مجتبی الماسی          
بهنام الیاس پور   هیات علمی دانشگاه بجنورد      
علی امامی میبدی   دانشگاه علامه طباطبایی      
حمید امیرنژاد   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری      
علی امیری   دانشگاه لرستان      
هادی امیری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه اصفهان      
عباس امینی فرد اقتصاد بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز      
حبیب انصاری سامانی اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد سنجی دانشیار اقتصاد، دانشگاه یزد      
ابراهیم انواری   دانشگاه شهید چمران اهواز      
حجت ایزدخواستی   دانشگاه شهید بهشتی      
حسن ایزدی   دانشگاه شیراز      
نسیم ایزدی   دانشگاه بوعلی سینا همدان      
اصغر ایزدی جیران   دانشگاه تبریز      
روح اله بابکی   دانشگاه بجنورد      
صادق بافنده ایمان دوست   پونا -هند--پیام نور      
شعله باقری پرمهر   خاتم      
مجتبی باقری تودشکی   دانشگاه مفیدقم      
صادق بختیاری          
محمد بخشوده   ؟      
علی بخشی   دانشگاه آزاد اسلامی مشهد      
سیدعلی بدری   تهران      
جواد براتی   جهاددانشگاهی خراسان رضوی      
سجاد برخورداری   دانشگاه تهران      
فاطمه بزازان   دانشگاه الزهرا      
مرتضی بکی اقتصاد توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد منطقه ای، داده های تلفیقی امام صادق      
امید بهبودی گردشگری استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران      
محمدباقر بهشتی   تبریز      
مهدی بهنامه   دانشگاه فردوسی مشهد      
حسین بوستان   بوشهر-هرمزگان      
بهار بیشمی گردشگری آزاد - علوم و تحقیقات      
حمید پاداش کارآفرینی دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران      
سید علی پایتختی اسکوئی   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز      
سیدعلی پایتختی اسکویی   دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز      
رقیه پوران اقتصاد ایران، اقتصاد توسعه، اقتصادکشاورزی، مدلهای سری زمانی، مهاجرت دانشگاه الزهرا      
طیبه پورمندبخشایش   دانشگاه تبریز      
علیرضا پویا   دانشگاه فردوسی مشهد      
علیرضا پویا   فردوسی مشهد      
خسرو پیرایی توسعه، سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز      
کامبیز پیکارجو اقتصاد کلان علوم وتحقیقات      
فتح الله تاری   علامه طباطبائی      
حسن تحصیلی   فردوسی مشهد      
فرهاد ترحمی   پسا دکترای علوم اقتصادی. دانشگاه الزهرا      
لیلا ترکی   دانشگاه اصفهان      
لیلا ترکی          
وحید تقی نژاد عمران اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران      
امیر جباری کهنه شهری اقتصاد نظری دانشگاه زنجان      
علی محمد جعفری   دانشگاه تهران      
محمد جعفری   لرستان      
احمد جعفری صمیمی   دانشگاه مازندران      
ام البنین جلالی   دانشگاه یزد      
سیدعبدالمجید جلایی          
سالار جلیل پور   دانشگاه تبریز      
رضا جمشیدی   فردوسی      
ابوالفضل جنتی اقتصاد انرژی دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی      
فرشته جندقی میبدی   دانشگاه فردوسی مشهد      
اسفندیار جهانگرد   علامه      
علی چشمی اقتصاد بخش عمومی فردوسی مشهد      
مهدی حاج امینی اقتصاد کلان دانشگاه یزد      
هاتف حاضری   دانشگاه محقق اردبیلی      
بهار حافظی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر      
باقر حسامی عزیزی   دانشگاه پیام نور      
سید حامد حسینی   فردوسی مشهد      
سیدمحمد حسینی اقتصاد اسلامی، اقتصاد توسعه دفتر تبلیغات      
حجت اله حمیدی تجارت الکترونیک دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی      
ابراهیم حیدری اقتصاد انرژی، اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، اقتصاد کلان دانشگاه خلیج فارس      
مهدی خداپرست مشهدی   اقتصاد فردوسی      
فرهاد خدادادکاشی اقتصاد توسعه، بهره وری، توزیع درامد، تولید، فقر، مصرف، موضوعات خرد اقتصادی دانشگاه پیام نورمرکزی      
محسن خلیلی   فردوسی مشهد      
عباس خندان   دانشگاه ایتالیاsiena      
عبداله خوشنودی اقتصاد نظری دانشگاه بجنورد      
هاشم داداش پور   تهران      
یدا... دادگر   شهید بهشتی      
حسینعلی دانش   یزد      
کاوه درخشانی درآبی   دانشگاه اراک      
مجید دشتبان فاروجی   دانشگاه بجنورد      
نادر دشتی   دانشگاه نفت      
حسن دلیری اقتصاد سنجی دانشگاه گلستان      
زهرا دهقان شبانی          
نظر دهمرده          
مصطفی دین محمدی   زنجان      
سیدمحمدقائم ذبیحی اقتصاد انرژی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دنشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد      
سعید راسخی   دانشگاه مازندران      
ناهید رجب زاده اقتصاد ایران، اقتصاد کلان، بیمه فردوسی مشهد      
تیمور رحمانی اقتصاد نظری دانشگاه تهران      
سید محمد جواد رزمی اقتصاد توسعه        
سیده فاطمه رزمی   دانشگاه فردوسی مشهد      
علی رضازاده   دانشگاه ارومیه      
مهدیه رضاقلی زاده   دانشگاه مازندران      
ابراهیم رضایی   مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - سمت      
سید عبداله رضوی   دانشگاه صنعت نفت      
اسماعیل رمضانپور   گیلان      
یوسف رمضانی   موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عطار      
رضا رنج پور   تبریز      
محمد جواد رنجکش   فردوسی مشهد      
محمدرضا زارع مهرجردی اقتصادکشاورزی شهید باهنر کرمان      
منصور زراء نژاد   شهید چمران اهواز      
غلامرضا زمانیان تجارت بین الملل دانشگاه سیستان وبلوچستان      
حمید سپهردوست   دانشگاه بو علی سینا      
ناهید سجادیان   دانشگاه شهید چمران اهواز،      
بهرام سحابی اقتصاد خرد دانشگاه تربیت مدرس      
رحمان سعادت   دانشگاه سمنان      
محمدرضا سلمانی بی‌شک   تبریز      
محمد سلیمانی   امام صادق (ع)      
مصطفی سلیمی فر   فردوسی مشهد      
کیومرث سهیلی   دانشگاه رازی      
امیر رضا سوری   موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی      
میترا سیدزاده اقتصاد توسعه فردوسی مشهد      
احسان شافعی   دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران      
رضا شافعی   دانشگاه کردستان      
ابوالفضل شاه آبادی   بوعلی سینا      
بهروز شاهمرادی   عضو هیئت علمی      
احمد شاهیوندی   دانشگاه هنر اصفهان      
نورالدین شریفی   دانشگاه مازندران      
مصطفی شمس الدینی   دانشگاه هرمزگان      
کیومرث شهبازی   Urmia University      
جواد شهرکی توسعه سیستان و بلوچستان      
روح اله شهنازی   دانشگاه شیراز      
محمدنبی شهیکی تاش          
مهدی شیرافکن لمسو اقتصاد شهری، اقتصاد کلان، اقتصاد منطقه ای دریانوردی چابهار      
زهرا شیرزور   بیرجند      
اسماعیل شیعه   دانشگاه علم وصنعت ایران      
سید کمال صادقی          
سیدکمال صادقی   دانشگاه تبریز      
مهدی صادقی   دانشکده علوم اقتصادی      
نرگس صالح نیا اقتصاد آب، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه فردوسی مشهد      
مهدی صالحی   فردوسی مشهد      
احمد صباحی   فردوسی مشهد      
بهمن صحنه   دانشگاه گلستان      
علی طاهری فرد   دانشگاه امام صادق      
مهدی طغیانی دولت آبادی   دانشگاه اصفهان      
رضا عاشوری زاده   پژوهشکده وزارت نفت      
لطفعلی عاقلی   دانشگاه تربیت مدرس      
عزت اله عباسیان اقتصاد بخش عمومی دانشگاه بو علی سینا همدان      
امیرحسین عبدالله زاده اقتصاد منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس      
مهدی عبداللهی   دانشگاه تبریز      
مهنوش عبداله میلانی          
علیرضا عرفانی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان      
حشمت اله عسگری          
پوریا عطائی   دانشگاه تربیت مدرس      
هومن عطار   دانشگاه امیرکبیر      
صدیقه عطرکار روشن تجارت بین الملل الزهرا      
میکائیل عظیمی اقتصاد بین الملل دانشگاه سمنان      
محمد علیزاده اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان      
پروین علی مرادی افشار   دانشگاه تبریز      
مصطفی عمادزاده   دانشگاه اصفهان      
علی اکبر عنابستانی اقتصاد شهری منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد      
محمد غفاری فرد          
یعقوب فاطمی زردان   دانشگاه بوعلی سینا همدان      
شهرام فتاحی   دانشگاه رازی      
سیدفخرالدین فخرحسینی تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی      
سجاد فرجی دیزجی   تربیت مدرس      
کامبخش فرحمند          
الهام فرزانگان اقتصاد خرد، اقتصاد کلان نهاوند (خاص دختران)      
شکوفه فرهمند   دانشگاه اصفهان      
محمد حسن فطرس   دانشگاه بوعلی سینا همدان      
ناصر فقهی فرهمند   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز      
علی فلاحتی   دانشگاه رازی      
فیروز فلاحی   دانشگاه تبریز      
محمدعلی فلاحی اقتصاد انرژی، اقتصاد سنجی، اقتصاد کلان دانشگاه فردوسی مشهد      
محمدعلی فیض پور   دانشگاه یزد/ دانشگاه یزد      
مهدی فیضی   فردوسی مشهد      
مهدی قائمی اصل اقتصاد شهری، اقتصاد شهری منطقه ای خوارزمی، تهران، ایران      
محمد قربانی   دانشگاه فردوسی      
اعظم قزلباش   فردوسی مشهد      
حیدر قلی زاده توسعه زنجان      
سید علیرضا کازرونی   تبریز      
عماد کاظم زاده   دانشگاه فردوسی مشهد      
مهین دخت کاظمی   دانشکده علوم اداری و اقتصادی      
محمد کدخدایی   ferdowsi      
مصطفی کریم زاده   فردوسی مشهد      
محمدشریف کریمی اقتصاد سنجی دانشگاه رازی کرمانشاه      
نوشین کریمی علویجه   دانشگاه فردوسی مشهد      
محمد امین کوهبر   علوم و فنون دریایی خرمشهر      
مسعود کیومرثی اقتصاد توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران      
لیدا گوهری   فردوسی مشهد      
محمد لشکری   دانشگاه پیام نور مشهد      
دکتر محمدرضا لطفعلی پور   دانشگاه فردوسی مشهد      
علی اصغر لطقی          
علی مجنونی   بناب      
رضا محسنی اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی      
رضا محسنی   دانشگاه تربیت مدرس      
سید جمال الدین محسنی زنوزی اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی دانشگاه ارومیه      
حسین محمدی   فردوسی مشهد      
دکتر علیرضا محمدی اسکان غیررسمی، اقتصاد شهری، جغرافیای شرکتی، جغرافیای صنعتی دانشگاه محقق اردبیلی      
محسن محمدی خیاره   دانشگاه گنبد کاووس      
مصطفی محمدی ده چشمه   شهید چمران اهواز      
یوسف محنت فر   دانشگاه مازندران      
مجید مداح   دانشگاه سمنان      
مهدی مرادی   دانشگاه پیام نور      
مرتضی مرتضوی کاخکی   دانشگاه علوم اسلامی رضوی      
علی مروتی اردکانی   دانشگاه یزد      
ابوالفضل مشکینی   دانشگاه تربیت مدرس      
رضا مظهری   دانشگاه گنبد کاووس      
رضا مظهری   گنبدکاووس      
سعید ملک الساداتی   فردوسی مشهد      
سعید ملکی   دانشگاه شهید چمران اهواز،      
سیاب ممی پور   خوارزمی      
امبرحسین منتظرحجت   دانشگاه شهید چمران اهواز      
مرتضی منشادی   فردوسی مشهد      
سید امین منصوری اقتصاد شهری، اقتصاد منطقه ای شهید چمران اهواز      
پریسا مهاجری اقتصاد منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی      
یعقوب مهارتی کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد      
محسن مهر ارا اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران      
نادر مهرگان   دانشگاه بوعلی سینا      
منصور مهینی زاده   دانشگاه یزد      
مانی موتمنی   دانشگاه مازندران      
میثم موسایی   تهران      
هادی موسوی داده ستاده پژوهشگاه مجلس      
مسعود موسوی شفائی   تربیت مدرس      
محمد مولایی   دانشگاه بوعلی سینا-گروه اقتصاد      
رزیتا مویدفر اقتصاد توسعه، اقتصاد شهری منطقه ای، سرمایه گذاری گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان      
حجت میان آبادی اقتصاد آب گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس      
مجید میرزایی اقتصاد شهری منطقه ای استادیار گروه مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدبن طوسی      
سید رضا میرعسکری اقتصاد اسلامی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان گیلان      
سیدحبیب اله میرغفوری   یزد      
علی اصغر میرک زاده   دانشگاه      
علی اکبر ناجی میدانی   فردوسی مشهد      
محمود نادری بنی   دانشگاه یزد      
شمس الدین ناظمی          
محمد رضا ناهیدی امیرخیز   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز      
محمد نصر اصفهانی   خوارزمی      
زهرا نصراللهی اقتصاد آب دانشگاه یزد      
پرویز نصیرخانی اقتصاد انرژی دانشگاه پیام نور سیستان وبلوچستان      
ابراهیم نگهداری اقتصاد سنجی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس      
سمانه نورانی آزاد اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد سلامت، اقتصاد سنجی، اقتصادصنعتی، اقتصاد کلان دانشگاه پیام نور      
محمد نوروزی   امام صادق      
محسن نوغانی   دانشگاه فردوسی مشهد      
مسعود نیکوقدم   دانشگاه بجنورد      
کامران نیکی اسکویی   دانشگاه تهران      
ابراهیم هادیان اقتصاد کلان دانشگاه شیراز      
حسین هاشمی   علوم تحقیقات      
جواد هراتی   بجنورد      
مسعود همایونی فر   دانشگاه فردوسی      
محمود هوشمند   فردوسی      
هدیه وجدانی          
ویدا ورهرامی اقتصاد سنجی دانشگاه شهید بهشتی      
مهدی یزدانی تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی