دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1390

تعداد دوره‌ها

10

تعداد شماره‌ها

19

تعداد نویسندگان

276

 تعداد مقالات ارسال شده

1,125

تعداد مقالات رد شده

802

درصد عدم پذیرش

71

تعداد مقالات پذیرفته شده

158

درصد پذیرش

14

این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران ،سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. واینکه چگونه می توان برای یک منطقه ( شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیزبصورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان وملی وآگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود بویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

مقالات پژوهشی
1. راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت‌حوض مشهد

آزاده رمضانی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39489

چکیده
  صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت‌حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه‌های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال‌های آتی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران (الگوی پویایی سیستم)

عفت عسگری صیمره؛ محمد رضا آرمان مهر

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-48

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39492

چکیده
  سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی­های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی­ دانش‌محور است که رشد و توسعه کشور را پایه­ریزی می­کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می­دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش­های علمی برای مدل­های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
3. بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-82

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
4. تحلیل فضایی تأثیر تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال*

مرضیه اسفندیاری؛ احمد وندکی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39550

چکیده
  بنا به آمار نرخ اشتغال استان‌ها، پراکندگی منطقه‌ای قابل‌توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این‌که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه‌های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست‌گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام‌شده است. ازاین­رو این مطالعه به بررسی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
5. بررسی اثرات فساد بر سهولت انجام کسب‌وکار (شواهدی از ایران و کشورهای منتخب اسلامی)

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ فرزاد رحیم زاده؛ امیرعلی فرهنگ

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-132

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18767.0

چکیده
  فضای کسب‌وکار در گسترش و تسهیل فعالیت­های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب‌وکار جزو مهم‌ترین اولویت­های سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می­گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، فساد است. فساد می‌تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب‌وکارها، اخذ اعتبارات بانکی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
6. شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات و معوقات بانکی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی رودسر استان گیلان)*

رویا مهدوی روشن؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ اسماعیل شیرازی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-164

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18788.0

چکیده
  بی‌شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون­زا و برون­زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می­ورزند؛ درحالی‌که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
7. تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بی‌ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش گشتار تعمیم‌یافته GMM

نجات محمدی فر؛ بهروز صادقی عمروآبادی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-196

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18817.0

چکیده
  این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی‌ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه‌ها، روش داده‌های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می‌باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون‌‌مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
8. اثر مهاجرت جهانی بر شبکه‌های تجاری ایران و شرکای تجاری: کاربرد مدل رگرسیون فضایی

عاطفه دهقانی؛ مریم شفیعی کاخکی

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 197-216

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18835.0

چکیده
  مهاجرت جهانی به عنوان پدیده‌ای با رشد بی‌سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرفـته کـه بـر اثـرات مثبـت اقتصادی آن و راه‌های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین­رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه‌های تجاری از طریق مطالعه نمونه‌ای شامل ایران و 25 کشور شریک ...  بیشتر

1. رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ سارا مردیها

دوره 21، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v21i7.17399

چکیده
  رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد ...  بیشتر

2. بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 49-82

http://dx.doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

3. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP))

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی

دوره 26، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v26i17.74581

چکیده
   وجود فضای کسب‌وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب­وکار به‌منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت­های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه‌ در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ...  بیشتر

4. بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر

5. سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 23، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 65-95

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v23i12.57262

چکیده
  شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...  بیشتر

ابر واژگان