دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1390

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

26

تعداد نویسندگان

413

 تعداد مقالات ارسال شده

1,264

تعداد مقالات رد شده

909

درصد عدم پذیرش

72

تعداد مقالات پذیرفته شده

204

درصد پذیرش

16

نشریه علمی اقتصاد و توسعه منطقه ای از سال 1390 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشرو با همکاری  انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران  منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

مقاله پژوهشی اقتصاد شهری
تاثیر عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن؛ مطالعه موردی شهر تهران

زریر نگین تاجی؛ سید عطاءالله سینائی

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.82454.1182

چکیده
  شهرداری‌ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، تامین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، بویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهمترین موضوعات پیش روی شهرداری‌ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
بررسی اثر سرریزی نوآوری بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای D8

هادی کشاورز؛ رمضان حسین زاده

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80375.1159

چکیده
  نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می‌باشد که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می‌تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر ساختار بازار نفت خام دبی و عمان بر روی نفت خام ایران در بازار آسیا

سید عبداله رضوی؛ محمد باقر بیات

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79779.1152

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام‌های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته‌شده است؛ بورس‌های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد منطقه ای
سنجش پایداری شاخص های گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی

زهرا آذری؛ زینب برادران؛ داود بهبودی

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.84582.1200

چکیده
  هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و از ارکان اساسی فعالیت‌های اقتصادی است که با ظهور شهرنشینی شکل گرفته و با گسترش آن پوشش وسیع‌تری می‌یابد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش‌های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی هسته‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی اقتصادی
جایگاه نهادها در توسعه‌یافتگی نروژ

رضا رحمتی

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2024.83315.1188

چکیده
  مطالعات نهادی جایگاه ویژه‌ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها، سبب شکل‌گیری اقتصادهای متمایز می‌شوند به‌گونه‌ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت در نهادها قلمداد کرده‌اند. نمونه نروژ، نمونه‌ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود که بر اساس شاخص‌های توسعه سیاسی و اقتصادی می‌توان برآیند زمینه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد منطقه ای
بررسی تأثیر صراحت داده‌های دولتی بر رقابت‌پذیری با نقش میانجی اقتصاد دانش‌بنیان

مهدی اجلی؛ عزت اله اصغری زاده؛ فرناز الماسیه

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.83526.1189

چکیده
  برای اجرای موفقیت‌آمیز نوآوری، توانمندی‌ها جهت کسب دانش، ایجاد دانش جدید و انتشار دانش در میان دیگران بسیار حائز اهمیت است. قابلیت نوآوری دانش‌بنیان و صراحت داده در سطح دولت، نهایتاً موجب افزایش سطح اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نیروی محرک برای بهبود رقابت‌پذیری یک کشور خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر صراحت داده‌های دولتی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل نقش و جایگاه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به منظور افزایش رقابت پذیری منطقه ای؛ نمونه مطالعاتی: استان یزد

حمیرا بیکی تفتی؛ سمانه جلیلی صدرآباد

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.77827.1132

چکیده
  شهرها معمولاً جاذبه‌های متنوع و بزرگی شامل موزه‌ها، بناهای یادبود، سالن‌های تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، مانَک‌ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکان‌هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند. ازآنجاکه استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد رشد و توسعه
ارزیابی تأثیر ارزش‌افزوده آموزش بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران

مبینا زارعی؛ ُسید پرویز جلیلی کامجو؛ مهتاب طهماسبی؛ رامین خوچیانی

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2024.80427.1162

چکیده
  آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است. رابطه بین کیفیت آموزش و عملکرد اقتصادی همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتقاد که آموزش‌وپرورش تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، عموماً در بین جوامع مختلف مشترک است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای ارزش‌افزوده آموزش، مخارج آموزشی سطح عالی و کیفیت آموزشی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجارت الکترونیک
مدلسازی عوامل موثر بر گسترش عرضه تجارت الکترونیک در ایران با یک رویکرد تلفیقی

علی عالیور؛ محمد رضا آرمان مهر؛ محمد میرباقری جم

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2024.82509.1183

چکیده
  تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه‌های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدلسازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق مورد توجه واقع شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
نظامی‌سازی، علت جهانی‌شدن یا معلول آن؟ (مطالعه کشورهای خاورمیانه با رویکرد علیت گرنجری مبتنی‌بر بوت‌استراپ)

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2024.84724.1204

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی‌شدن و نظامی‌سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به‌عنوان منطقه‌ای که دارای سطح بالایی از نظامی‌سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره‌ 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی‌سازی (به‌عنوان شاخص نظامی‌سازی)، شاخص جهانی‌شدن KOF (به‌عنوان شاخص جهانی‌شدن) ...  بیشتر

رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ سارا مردیها

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.17399

چکیده
  رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد ...  بیشتر

اقتصاد کلان
بررسی اثر سرریزی نوآوری بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای D8

هادی کشاورز؛ رمضان حسین زاده

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80375.1159

چکیده
  نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می‌باشد که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می‌تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص ...  بیشتر

سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، ، صفحه 65-95

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.57262

چکیده
  شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...  بیشتر

بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-82

https://doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

اقتصاد شهری
تاثیر عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن؛ مطالعه موردی شهر تهران

زریر نگین تاجی؛ سید عطاءالله سینائی

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.82454.1182

چکیده
  شهرداری‌ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، تامین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، بویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهمترین موضوعات پیش روی شهرداری‌ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

نسرین امیدی؛ هادی قوامی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

https://doi.org/10.22067/erd.2022.68834.1013

چکیده
  مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه‌ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه‌های آماری منطقه‌ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه‌ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می‌باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی ...  بیشتر

ابر واژگان