دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1390

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

25

تعداد نویسندگان

393

 تعداد مقالات ارسال شده

1,242

تعداد مقالات رد شده

880

درصد عدم پذیرش

71

تعداد مقالات پذیرفته شده

194

درصد پذیرش

16

نشریه علمی اقتصاد و توسعه منطقه ای از سال 1390 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشرو با همکاری  انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران  منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

مقاله پژوهشی
تحلیل اثر شاخص های اقتصادی موثر از همه گیری ویروس کرونا (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان زاهدان)

احمد حجاریان

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2022.74679.1094

چکیده
  مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
شناسایی فعالیت‌های صنعتی متمرکز دارای مزیت نسبی صادرات و تعیین بازارهای هدف (مطالعه موردی: استان بوشهر)

عاطفه احمدی؛ عبدالکریم حسین پور

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80494.1164

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه‌ریزی صحیحی را در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار می-دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل در زمینه‌های مختلف در برخی فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های صنعتی دارای مزیت نسبی است. از این‌رو در پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت وتلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی:رهیافت EGARCH

سروالدین فتحی؛ مسعود نونژاد؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.72209.1066

چکیده
  چکیدهچگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است.در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی در دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال
تأثیر دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه

اکرم حسن نژاد؛ مهدی مرادی؛ سیما اسکندری سبزی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81678.1176

چکیده
  در دنـیای رقابتی امروز بهره‌وری بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازما‌ن‌های پیشـرو می‌باشد و یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می‌شود. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور، تأثیر بسزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سـطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره‌وری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال
بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت طرح های توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در استان اصفهان

لیلا ترکی؛ والا صنیع زاده؛ محمدرضا قاسمی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81023.1169

چکیده
  فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح‌هایی که از طریق پرسش‌نامه اطلاعات آن‌ها جمع‌آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده‌است و موفقیت حدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد منطقه ای
ابعاد، چالش‌ها و راهکارهای توسعه مناطق مرزی (مطالعه موردی؛ منطقه مرزی سیستان)

محمد قدیمی؛ محمد سلیمانی؛ سید سجاد موسویان؛ مصطفی یخچالی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.76439.1113

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه‌های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده‌ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع‌آوری شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت‌هایی از قبیل: انرژی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی
تحلیلی بر فقر منطقه‌ای و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

سمیرا متقی؛ صلاح ابراهیمی؛ رمضان غلامی؛ سمانه طالعی اردکانی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79302.1147

چکیده
  پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت‌ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. ازاین‌رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار برآن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه‌ای بودن آن، متفاوت می ...  بیشتر

رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ سارا مردیها

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.17399

چکیده
  رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد ...  بیشتر

برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب

وحید فولادگر؛ مهدی فیضی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/erd.2023.77085.1127

چکیده
  با وجود اهمیت و ضرورت وجود آمار دقیق و با توالی مناسب برای سیاست‌گذاری اقتصادی، داده‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل متعدد با دقتی پایین و توالی کم تولید می‌شوند. در سال‌های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، مخصوصاً تصاویر نور شب، با دقت بالا و توالی زیاد به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی ...  بیشتر

بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-82

https://doi.org/10.22067/erd.2020.39490

چکیده
  کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه‌ها، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می‌شود. همچنین ‌در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال ...  بیشتر

سنجش تأثیر شاخص رقابت‌پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته برگزیده

صادق بافنده ایمان دوست؛ علی مفیدی

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، ، صفحه 65-95

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.57262

چکیده
  شاخص رقابت‌پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه‌بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش ...  بیشتر

بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

نسرین امیدی؛ هادی قوامی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

https://doi.org/10.22067/erd.2022.68834.1013

چکیده
  مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه‌ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه‌های آماری منطقه‌ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه‌ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می‌باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل نقش و جایگاه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به منظور افزایش رقابت پذیری منطقه ای؛ نمونه مطالعاتی: استان یزد

حمیرا بیکی تفتی؛ سمانه جلیلی صدرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22067/erd.2023.77827.1132

چکیده
  شهرها معمولاً جاذبه‌های متنوع و بزرگی شامل موزه‌ها، بناهای یادبود، سالن‌های تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، مانَک‌ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکان‌هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند. ازآنجاکه استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر ساختار بازار نفت خام دبی و عمان بر روی نفت خام ایران در بازار آسیا

سید عبداله رضوی؛ محمد باقر بیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79779.1152

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام‌های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته‌شده است؛ بورس‌های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو ...  بیشتر

ابر واژگان