مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 87-123

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.73197

چکیده
  نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعۀ کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری به شمار می‌رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده‌هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن‌ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان‌ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه­گیری میزان دانش به­کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص­های ...  بیشتر

اثرات اقتصاد دانش‌بنیان بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( نظریه همگرایی‌های اقتصادی- منطقه‌ای برای کشورهای عضو اکو)

وحید شقاقی شهری

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 24-54

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.61082

چکیده
  همزمان با گسترش بحث جهانی‌شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش‌پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین‌المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. ازاین‌رو، منطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران‌های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت‌های ...  بیشتر