تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت محصولات پتروشیمی در گروه D8

امیر رضا سوری

دوره 24، شماره 13 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22067/erd.v24i14.58851

چکیده
  برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D8، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان‌های تجاری استفاده شده است. داده‌های تلفیقی مورد استفاده برای دوره 2006 تا 2015 برای هر یک از گروه‌های کالاییHS28(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS29 (محصولات شیمیایی آلی) وHS38 (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش‌های ...  بیشتر