برآورد پتانسیل تجارت محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه‌ای در گروه کشورهای CIS (براساس مدل جاذبه)

امیر رضا سوری؛ مهدی محرمی

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18837.0

چکیده
  چکیدهبا توجه به روند رو به رشد تجارت ایران با کشورهای CIS در کالاهای محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه­ای و به‌منظور آگاهی سیاست‌گذار از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تجارت ایران با کشورهای موردبررسی، در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده­های تلفیقی سال­های 2019-2009 و بر اساس مدل جاذبه، پتانسیل تجارت ایران با کشورهای گروه CIS به تفکیک ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت محصولات پتروشیمی در گروه D8

امیر رضا سوری

دوره 24، شماره 13 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22067/erd.v24i14.58851

چکیده
  برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D8، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان‌های تجاری استفاده شده است. داده‌های تلفیقی مورد استفاده برای دوره 2006 تا 2015 برای هر یک از گروه‌های کالاییHS28(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS29 (محصولات شیمیایی آلی) وHS38 (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش‌های ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای

امیر رضا سوری

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43932

چکیده
  چکیده مطالعة حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک‌های منطقه‌ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به‌صورت متقابل و به تفکیک بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون ...  بیشتر