عدالت و جرائم اجتماعی؛ شواهدی از استان های ایران

حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.67307

چکیده
  جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری­های اقتصادی و توزیع­های غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص‌های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می­افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان­ها مانند ...  بیشتر

اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی)

زهرا افشاری

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.45526

چکیده
  در این مقاله به بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در استان های ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی منفی بین سطح توسعه استان و نرخ باروری وجود دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و تغییرات متعاقب آن باعث افزایش سطح آموزش عالی زنان ، و در نتیجه افزایش سن ازدواج می شود بر نرخ باروری اثر ...  بیشتر

بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

غلامرضا زمانیان؛ جواد هراتی؛ حجت تقی زاده

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 191-224

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44740

چکیده
  یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش ...  بیشتر