برنامه‌ریزی راهبردی ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در راستای تأمین نیازهای بخش عمومی شهری با استفاده از تحلیل SWOT(مطالعه موردی شهر اصفهان)

مهدی طغیانی دولت آبادی؛ آرزو آذری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.59948

چکیده
  شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می‌کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری‌های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می‌تواند به ...  بیشتر

تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

مهدی طغیانی؛ سمیه مهدوی؛ آرمان روشندل

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.65363

چکیده
  با گسترش شهرنشینی در جهان، نیازهای مالی شهرداری­ها افزایش پیدا کرد؛ ازاین­رو شهرداری­ها به شیوه­های جدید برای تأمین مالی اقدام کرده­اند که از آن جمله می­توان به منابع مالی بخش سوم (استفاده از مشارکت‌ها و کمک­های خیرین) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تمایل افراد جامعه به‌منظور پرداخت بخشی از منابع مالی خود در قالب کمک­های خیر ...  بیشتر