نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چکیده
رشد روز افزون جمعیت، استفاده بی رویه از منابع و آلودگی‌های محیط زیست، افکار عمومی را به توسعه پایدار توجه می‌دهد. مسکن از جمله محیط‌های ساخته شده است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و از نیازهای اصلی جامعه می‌باشد. در این مقاله از روش تحقیق استدلال منطقی و نمونه موردی استفاده شده و در آن، توسعه پایدار و جنبه‌های اقتصادی و محیطی مسکن و توسعه پایدار مورد مطالعه قرار ‌گرفته. در این ارتباط، نمونه موردی بافت قدیم بوشهر –یکی از بافت‌های غنی قدیمی ایران- از جنبه‌های پایداری اقتصادی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مساکن بومی از جمله نمونه موردی، دارای جنبه‌های مهمی از پایداری بوده که قابل اجرا و تداوم در توسعه‌های آتی در این بخش است و راهکارهای مناسبی برای توسعه های جدید در بخش مسکن ارائه شده است.

کلید واژه ها: توسعه پایدار،‌ پایداری اقتصادی، پایداری محیطی،‌مسکن پایدار، شهر بوشهر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economical and Environmental Approach to Sustainable Development Concentrating on Housing (Case Study:Old Fabric Housing in Booshehr)

نویسندگان [English]

  • Mehran Alalhesaby
  • Seyed bagheri Hossen
  • Fatemeh Nasabi

چکیده [English]

Population growth, resource consumption and environmental pollution draws public attention to sustainable development. Housing is one of the built environment that is significantly important. Case study method has been used in this research and sustainable development and social and economical aspects of housing sustainable development have been studied. Accordingly the old fabric of Booshehr that is one of the rich fabrics in Iran has been studied. The results show that vernacular housing such as the case study has important aspects of sustainability that can be used in future developments. appropriate guidelines for new housing developments have been introduced.

Keywords: Sustainable development, Economical sustainability, Environmental sustainability, Vernacular housing, Booshehr

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Economical sustainability
  • Environmental sustainability
  • Vernacular housing
  • Booshehr
CAPTCHA Image