نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا)

محمد رضا محمدوند ناهیدی
استادیار،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تبریز
پریسا قلی پور فیضی
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

تاریخ دریافت: 20/8/1391 تاریخ پذیرش: 21/11/1391

چکیده
اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. در سال های اخیر نیز، گازهای گلخانه‌ای که سبب آلودگی هوا و تغییر آب و هوای جهانی شده‌اند کانون توجه بین‌المللی بوده اند. در این تحقیق با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روش داده های تلفیقی (داده های تابلویی)، به برآورد و بررسی رابطه علّی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در چند کشور منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره 2007-1995 پرداخته شده است. نتایج ملاحظه شده علاوه بر اینکه فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای کشورهای مورد بررسی تأیید می کند، وجود یک رابطه علّی را نیز بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن نشان می-دهد.

طبقه بندی JEL: C23, P28, O50

کلیدواژه ها: انتشار Co2، تولید ناخالص داخلی، منحنی زیست محیطی کوزنتس، علیت گرنجر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Macroeconomic Variables and Environmental Pollution in Selected Countries (Panel Data Approach)

نویسنده [English]

  • Mohamad Reza Mohammadvand Nahidi

چکیده [English]

Macroeconomic Variables and Environmental Pollution in Selected Countries (Panel Data Approach)

Mohamad Reza Mohammadvand Nahidi
Assistant Professor of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University
Parisa Gholipur feizi
M.A. graduated in Economics, Islamic Azad University, Tabriz, IRAN

Abstract
Since investigation of the economic aspects of greenhouse gases and its environmental effects are important in present evermore increasing of greenhouse gases condition, in this research the relationship between greenhouse gas or co2 emission and three macroeconomic variables, level of real domestic gross production, energy consumption and direct foreign investment is evaluated using panel data method for eighteen selected Middle Eastern countries during 1995-2007. The causative relationship between emission of CO2 and three macroeconomic variables has been studied using Granger causative test and Panel Data approach. The results show the positive effect of energy consumption, foreign direct investment and GDP on emission of pollution and they confirm EKC (Environmental Kuznets Curve) hypothesis.

JEL Classification: C23, P28, O50

Keywords: Co2 emission (GHG), Domestic Gross Production, Environmental Kuznets Curve, Granger causative test

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co2 emission (GHG)
  • Domestic Gross Production
  • Environmental Kuznets Curve
  • Granger causative test
CAPTCHA Image