نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد می تواند به بررسی روند توسعه کشورها کمک نماید. هدف این مطالعه ارائه شاخص رضایتمندی برای کشورهای در حال توسعه با درنظر گرفتن تمامی جنبه های بیان شده است.
در این مطالعه سعی شده که براساس هشت زیرشاخص یک شاخص ترکیبی رضایتمندی براساس روش تحلیل عاملی و عینی ساخته شود. این شاخص برای 89 کشور در حال توسعه و به صورت سالیانه برای دوره 2000 تا 2008 میلادی محاسبه شده است.
براساس یافته های تحقیق کشورهای آفریقایی بدترین وضعیت را از نظر میزان رضایتمندی در بین کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده، داشته اند. همچنینبا توجه به شاخص محاسبه شده کشورهای ترکیه، چین و برزیل از نظر میزان رضایتمندی از رشد قابل توجهی در سالیان اخیر برخوردار بوده اند. همچنین براساس نتایج بدست آمده شاخص رضایتمندی برای ایران همواره صعودی بوده است اما از روند رشد رضایتمندی در بین سال های 2005 تا 2008 میلادی کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Developing Countries based on the Well being Index

نویسندگان [English]

  • homayoun shirazi 1
  • karim Azarbaiejani 2
  • mir hadi hoseini 2
  • sara mardiha 2

1

2

چکیده [English]

Well being as a multidimensional concept has been noticed by many economists and politicians in recent years. In most studies, only the combination of non-economic indicators have been used in order to measure well being while constructing the indicator that includes all geographic, economic and human aspects can help us to study the countries development procedure. The aim of this study is constructing a well being indicator for all developing countries with regarding aforementioned aspects.
In this study we attempt to construct a composite indicator based on 8 sub indexes by using factor-analysis and objective method. This indicator has been calculated annually for 89 developing countries for the period 2000-2008.
Based on the results, African countries have the lowest well being score among selected developing countries. Also the results show an improvement of well being indicator in Turkey, China and Brazil in recent years. In addition, this indicator had been increasingly for Iran during aforesaid period but between the four-year periods 2005-2008, the rate of this growth process has been decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • well being
  • quality of life
  • index constructing
  • Factor analysis
CAPTCHA Image