نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بجنورد

2 دانشگاه زنجان

چکیده

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است.
مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی‌های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The introduction of Partially-Funded Pension System as a financial institution in a 55-period overlapping generations model

نویسندگان [English]

  • Majid dashtban 1
  • Amir Jabbari 2

1

2

چکیده [English]

During the process of economic development, economists gradually have found that in addition to factors such as technology and materials involved in the development, labor is also a special place. Therefore, labor must be supported by proper tools to continue development process along with the strengthening of both technology and materials. In addition to education and health care, social security is one of the most powerful tools for protection of human societies. Social security systems offers a variety of support services such as retirement pensions, disability and etc, so those are one of the most powerful levers of government to guide the society towards prosperity.
With the changes in the Auerbach and Kotlikoff pattern (1987) and the failures of the pension system in Iran, this paper simulates the reforming of the pension system from of the Pay-As-You-Go system to the Partially-Funded one by using a 55-period overlapping generations model.
The results indicate that individual’s optimal consumption-saving behavior varies under different social security systems. The findings of the simulation model show that in addition to increasing the personal financial assets, Partially-Funded pension system provides a higher physical capital accumulation for the economy than that of -Pay-as-you-go pension system. In addition to higher level of national consumption, the transition to the new system provides a higher level of economic growth and national income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Human Capital
  • pension funds
  • capital accumulation
CAPTCHA Image