نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مشهد

2 پیام نور

چکیده

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه‌ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و پتانسیل تجاری بالا صورت می گیرد. مطالعه حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان یکپارچگی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه میان کشورهای منطقه اکو با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1997-2010 می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای منطقه مذکور ارتباط مستقیمی با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between economic integration and foreign direct investment among ECO countries

نویسندگان [English]

  • sadegh bafandeh imandoust 1
  • Hanie Ghanei Zare 2

1

2

چکیده [English]

Economic Cooperation Organization (ECO) is an intergovernmental regional organization established in 1985 by Iran, Pakistan and Turkey for the purpose of promoting economic, technical and cultural cooperation among the Member States.
The aim of this paper is to study the influence of Economic Integration on foreign direct investment among the ECO countries with utilise of panel data during 1997-2010. The result shows economic integration among these countries has positive relationship with foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco region
  • Panel Data
  • foreign direct investment
CAPTCHA Image