نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشور است. به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پی شناخت منابع رشد اقتصادی هستند. بر اساس نظریه های موجود، یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری کل عوامل (TFP) یا تکنولوژی است و رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم نرخ رشد بالای تکنولوژی یا TFP است. در این تحقیق، یک مدل گسترش یافته سولو برای تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک توسعه داده شده، که در آن TFP تابعی از دو عامل مهم فرض شده است: 1- باز بودن تجاری؛2- یادگیری از طریق انجام کار. برای تخمین توابع تولید از مدل سازی عام به خاص استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد بالاترین نرخ رشد حالت پایدار به ترتیب مربوط به کشور اندونزی، عربستان، ایران و الجزایر است. ولی نرخ رشد نیجریه و ونزوئلا به طور واضح قابل محاسبه نبوده اند. بر اساس این نتایج، باز بودن تجاری نقش مهمی در بهبود نرخ های رشد عربستان، الجزایر و ایران ایفا کرده و اثر منفی بر نرخ رشد ونزوئلا داشته است؛ با این وجود یادگیری از طریق انجام کار اثری بر نرخ رشد هیچ کدام نداشته است.

کلید واژه ها: نرخ رشد حالت پایدار، باز بودن تجاری، یادگیری از طریق انجام کار، کشورهای منتخب عضو اوپک، مدل سازی عام به خاص.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of the Steady State Growth Rates for Selected OPEC Countries with an Extended Solow Model (1973-2007)

نویسندگان [English]

  • Ahmad reza jalali naini
  • Nasrin kazemzadeh

چکیده [English]

Abstract
Access to the high and stable economic growth rate is one of the important issues in each country. Because of close relationship between welfare of societies and economic growth, most of the economists are attempting to recognize the sources of economic growth. According to existing theories; one of the important sources of economic growth is technology development or total factor productivity. To achieve sustained and sustainable economic growth requires high growth rate technology or TFP.
In this research, an extended version of the Solow (1956) growth model have been developed to estimate steady state growth rates of selected OPEC countries in which total factor productivity is assumed a function of two important externalities viz, learning by doing and openness to trade. In order to estimate production function we used general to specific modeling.
Results have shown that the highest steady state growth rate belongs respectively to Indonesia, Saudi Arabia, Iran and Algeria. But the growth rate of Nigeria and Venezuela have not been accountable clearly. According to these results, openness to trade has played an important role in improving the long run growth rate in Saudi Arabia, Algeria and Iran, but a negative effect on the growth rate of Venezuela, yet learning by doing has had no effect on the growth rate of any country.

Keywords: steady state growth rate, trade openness, learning by doing, selected OPEC countries, general- to- specific modeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • steady state growth rate
  • trade openness
  • learning by doing
  • selected OPEC countries
  • general- to- specific modeling
CAPTCHA Image