نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه کارآفرینی، دانشگاه گنبدکاووس

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

چکیده
 امروزه بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه‌ی مقاومت اقتصادی، به‌عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب‌وکار استان‌های ایران، همواره با چالش‌ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی‌رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مربوطه در برخی از استان‌ها، تنها به دلیل ناهمگنی موجود در میان ارکان ده‌گانه محیط کسب‌وکار، شاهد اکوسیستم‌هایی ناکارا و ناپایدار هستیم که منجر به افزایش هزینه‌های مداخلاتی مدیریت دولتی، به‌منظور بهبود وضعیت موجود گشته است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی و عملکرد آن در استان‌های ایران است. به همین منظور از اطلاعات و داده‌های پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران در سال 98 که بر جنبه‌های کیفی نهادی و فردی اکوسیستم کارآفرینی تمرکز دارد، استفاده شده است. علاوه براین، در این پژوهش از رویکرد نوین تاوان گلوگاه (PFB) برای ارزیابی اینکه کدام‌یک از عناصر اکوسیستم کارآفرینی در استان‌های ایران باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد استفاده شده است و همچنین برای رفع تنگناها و گلوگاه‌های موجود چه میزان تلاش موردنیاز است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر با هدف ارائه یک تصویر پویا از تخصیص بهینه‌سازی شده، تلاش‌های سیاستی موردنیاز برای به حداکثر رساندن ارزش شاخص محیط کسب‌وکار و بهبود فضای کسب‌وکار کشور، با استفاده از روش [1]pfb (تاوان گلوگاه) و ضمن استفاده از داده‌های سنجه ملی، که مطابق با اکوسیستم منحصربه‌فرد کارآفرینی ایران است؛ اقدام به محاسبه جدول شبیه‌سازی مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار استان‌های ایران صورت گرفت و درنهایت، نتایج به دست آمده از یافته‌های پژوهش بیانگر لزوم تمرکز سیاست‌ها و منابع موجود هر استان، بر ضعیف‌ترین رکن در همان استان است. به‌طوری‌که عمده استان‌های توسعه‌یافته‌تر همچون، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و بوشهر، ضعف در محیط حقوقی اکوسیستم را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که استان‌های درحال‌توسعه البرز، فارس، کردستان، گلستان، همدان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری ضعف در محیط مالی اکوسیستم مشاهده شد. همچنین برخی استان‌ها نیز ضعف در رکن محیط فرهنگی و آموزشی اکوسیستم کارآفرینی را نشان داده‌اند. محیط فناوری و نوآوری در استان‌های پیشرو صنعتی و تجاری همچون اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان و مرکزی و هرمزگان به‌عنوان رکن برتر گزارش شده است. استان‌هایی که دارای مزیت‌های جغرافیایی همچون دسترسی به بازارهای مصرف، دسترسی به بازارهای صادراتی و زیرساخت‌های ارتباطی داشته‌اند در محیط جغرافیایی مزیت نسبی داشته‌اند. بر اساس شبیه‌سازی اجرا شده بر شاخص ارکان استان‌ها، یافته‌ها حاکی از آن بود که، به‌منظور دستیابی به بهبود 11 درصدی در شاخص محیط کسب‌وکار کشور، نیازمند 16 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط اقتصاد کلان، 15 درصد تلاش بهینه در رکن محیط مالی، 19 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط فرهنگی و 18 درصد تلاش مضاعف در رکن محیط حقوقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analyzing Entrepreneurial Ecosystem and Business Environment of Iran Provinces by PFB Approach

نویسندگان [English]

 • Asyeh Nejad Taheri 1
 • Ali Karshenasan 2
 • mohsen mohammadi 2

1 Master of Entrepreneurship, Gonbad e Kavous University

2 Asisstant Professor of Economics, Gonbad e Kavous University

چکیده [English]

Introduction
The aim of this study is the evaluation of entrepreneurship ecosystem of Iran provinces and its performance. In this regard, using Iran entrepreneurship ecosystem monitoring data, in 2019 which focused on institutional quality and individual dimensions of entrepreneurship ecosystem. Penalty for bottlenecked approach used to evaluate which pillars of entrepreneurship ecosystem in each province must be cared more. So then, in order to present a dynamic imagination of optimized allocation of policy making activities to maximize the values of business environment index and improving business environment of the provinces by PFB method introduced.
Theoretical Framework
Entrepreneurship development as a major policy for economic growth and Development identified and emphasized in literature (Acs 2008, Szerb et al., 2016, Baumol 2003). While entrepreneurship has gained quick and ardent acceptance from practitioners in the policy agenda since its appearance, entrepreneurship policy as a quasi-independent field apart from public and small business policy has just been emerging recently ( Acs – Szerb 2007; Lunstrom – Stevenson 2005). Improving the business environment index pillars in country by focus on the weakest pillar is a strategy of Penalty for Bottlencked Approach in this regard, the Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) methodology of Acs et al. (2013) utilized.
Methodology
The penalty for bottleneck method which used in Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) methodology of Acs et al. (2013) identifies the weakest pillar ecosystem. So ecosystem performance will improve by identifying the bottleneck as weakest pillar and actions to improve it. Simulations of bottleneck measure the scale of improvement of business environment index accordingly.
Discussion
The simulated indices table of business environment components of provinces designed and findings indicates the necessity of concentration of policy making and present resources to improve the weakest pillars of each province. Mostly developed provinces including Isfahan, Razavi Khorasan, East Azerbaijan, Markazi, Mazandaran and Boushehr feel weakness in legal environment. While developing provinces including Alborz, Fars, Kordistan, Golestan, Hamedan, Ardebil and Chaharmalao bakhtiari indicates weakness in financial pillar. Also some other provinces report the cultural and educational environment pillar weakness including. Technology and innovation environment in industrial and trade hub provinces like Isfahan, Boushehr, Markazi and Hormozgan identified as superior pillar.
Conclusion and Suggestions
    The provinces by demographic advantages including markets access, export market accesses and transmission infrastructure have geographical advantages. Based on data simulation conducted on entrepreneurship ecosystem pillars of provinces, findings illustrates due to access 11 percent improvement on entrepreneurship ecosystem index needs to future efforts as 16 percent in macroeconomic environment pillar, 15 percent in financial environment pillar, 18 percent in legal environment pillar. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial Ecosystem
 • Business Environment
 • Penalty for Bottlenecked
 • Entrepreneurship Ecosystem Bottlenecks
 • References

  • Abdollahi, F., Mehrabani, F., & Basirat, M. (2013).,The Study of comparison impact of business environment on economic growth in Iran and OECD, The First National Conference on Vision of Iran Economy to approaching national Products protection. (In Persian) Acs,Z.J., Autio,E., & Szerb,L. (2014)., National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476–494
  • Acs, Z.J, Szerb, L., Lloyd,A. (2017)., Global Entrepreneurship and Development Index 2017, Springer International Publishing
  • Ashrafi,Y., & Faimifar,F. (2011)., The Investigation of business environment improvement Indices in Iran, Monthly journal of Economic Problems and policies (11),7-42. (In Persian)
  • Bahrami, H., & Evans, S. (1995)., Flexible Re-Cycling and High-Technology Entrepreneurship, California Management Review, (37), 62-89.
  • Baumol, William J, (2003)., what price economic growth, Organization for Economic cooperation and development (OECD), economy report, world bank
  • Behbodi,D., & Mamipor, A. (2013)., Business Environment and improving guide lines to achieve sustainable development (East Azerbaijan Province), The First National Conference on Sustainable Development by Improving Business Environment, Mashhad. (In Persian)
  • Cohen, B. (2006)., Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1–14. http://doi.org/10.1002/bse.428
  • Dubini, P. (1989)., the influence of motivations and environment on business start-ups: Some hints for public policies. Journal of Business Venturing (4) 11-26.
  • Goldratt, E. M. (1994). The goal: A process of ongoing improvement, 2nd ed. Great Barrington, MA: North River Press.
  • Ha, N.T.T, Hoa, L.B. (2018)., Evaluating Entrepreneurship Performance in Vietnam through the Global Entrepreneurship Development Index Approach, Journal of Developmental Entrepreneurship, 23(01).
  • Ibrahim Haidar,J (2012). "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth", The World Bank, Washington D. C., United States; Paris School of Economics, Paris, France and University of Paris, Pantheon Sorbonne, Paris, France, 12 (4), 25-40.
  • Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution, Harvard Business Review, www.hbr.org
  • Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com.
  • Isenberg, D., (2012). Introducing the Babson entrepreneurship ecosystem project, The Babson Global.1-28p
  • Komlosi, E., Szerb, L., Acs, Z., & Ortega Argiles, R., (2015)., Quality-related regional differences in entrepreneurship based on the GEDI methodology: The Case of Hungry, Acta Oeconomica 65(3) 455-477.
  • Miller, D., (1986), "Configurations of strategy and structure: towards a synthesis", Strategic Management Journal, 7(3). 233-249
  • Miller D., (1996) Configurations revisited, Strategic Management Journal (17), 505–512.
   Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators–Methodology and User Guide (available at: http://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/Handook.htm)
  • Moore, J. F., (1993) Predators & Prey: A New Ecology of Competition, Harvard
   Business Review
   . 75 – 86.
  • Naderi, N., Rostami, R., & Pazhohan, A., (2018), Analyzing Business Environment Indices of Kermanshah Province in frame work of Resistive Economy, National Conference on Sustainable Development in Kermanshah, Razi University, Kermanshah. (In Persian)
  • North, D.C., (2005)., Understanding the Process of Economic Change., Princeton University press
  • Pennings, J.M., (1982)., the urban quality of life and entrepreneurship. Academy of Management Journal 25(1) 63-79
  • Ramezani,M.& Khademi, A., (2015). Investigation to ordering the effective factors of business environment in south Khorasan by AHP, Second National Conference on Improving Business Environment, 34-63. (In Persian)
  • Riyahi, P, Amiri, M., Sadeghi, S., & khodami, M (2016). Monitoring & improve Entrepreneurship system in Iran, First Report, The Current Situation by The GEI Index, Ministry of Cooperation, Employment and Social Welfare. (In Persian)
  • Rodriguez-Pose, A. (2013), “Do Institutions Matter for Regional Development?”, Regional Studies 47 (7), 1034–47.
  • Sayah,A. 2016. Doctrine of 16 period of seasonal Evaluation of business environment in Iran during autumn 2010 – summer 2014, Journal of Parliament and Strategies, (85),5-32 (In Persian)
  • Sakhdari, J. (2013)., Pathology of Business Environment in Razavi Khorasan Province and Improvement suggestions, the first conference on sustainable development by business environment Improvement, Chamber of Commerce, Razavi Khorasan Province. (In Persian)
  • Shane S. (2003)., A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus, Edward Elgar Publishing.
  • Spigel, B. (2015). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72
  • Stam E, Spigel B (2016) Entrepreneurial ecosystems and regional policy. In: Sage handbook for entrepreneurship and small business. Sage, London
  • Stam, F. C., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems. USE Discussion paper series, 16(13).
  • Stiglitz, J. (1999). Whither Reform? Ten Years of the Transition, Annual Bank Conference on Development Economics, World Bank,
  • L, É. Komlósi, Z. J. Ács, R. (2013). Ortega-Argilés Measuring Regional Entrepreneurship in Hungary. MEB 2013 – 11th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking 31 May - 1 June, 2013 Budapest, Hungary
  • Szerb,L, Komlosi,E and pager,B. (2016) Measuring Entrepreneurship and optimizing Entrepreneurship policy Efforts in the European union. CESifo DICE Report, journal for institutional comparisons. Volume 14(3) 8-23.
  • Tol, R. S. J. & Yohe, G.W. (2006), ‘A Review of the Stern Review’, World Economics, 7(4), 233–250
  • Vares, H., Parvandi,y., & Ghasemi, R. (2012), Improving Business Environment to achieving Economic Visions: by using TOPSIS Antropi, Journal of Business Management, (11), 121-138. (In Persian)
  • Van de Ven, A. (1993) The Development of an Infrastructure for Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, (8) 211-230
  • Yawo Atiase,V. Mahmood,S, Botchie,Y. (2017) "Developing entrepreneurship in Africa: investigating critical resource challenges", Journal of Small Business and Enterprise Development 25(4), 644-666.
  • , N.T.T & Hoa,L.B. (2018)., "Evaluating Entrepreneurship Performance In Vietnam Through The Global Entrepreneurship Development Index Approach," Journal of Developmental Entrepreneurship (JDE), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 23(01), pages 1-19.
CAPTCHA Image