مقالات پژوهشی
سنجش تأثیر شدت یادگیری و صرفه مقیاس بر هزینه بخش سلامت کشورهای جهان

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی؛ عرفانه راسخ جهرمی

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18814.0

چکیده
  چکیدهنیروی انسانی یکی از مهم­ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و تأمین سلامت آن اهمیت زیادی دارد. بهبود و پرورش نیروی انسانی به‌نوبه خود وابسته به تأمین مخارج بهداشت و درمان است؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که با افزایش مقیاس تولید، هزینه متوسط به دلیل یادگیری و صرفه مقیاس کاهش می­یابد و این امر باعث دسترسی نیروی انسانی به خدمات ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
برآورد پتانسیل تجارت محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه‌ای در گروه کشورهای CIS (براساس مدل جاذبه)

امیر رضا سوری؛ مهدی محرمی

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18837.0

چکیده
  چکیدهبا توجه به روند رو به رشد تجارت ایران با کشورهای CIS در کالاهای محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه­ای و به‌منظور آگاهی سیاست‌گذار از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تجارت ایران با کشورهای موردبررسی، در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده­های تلفیقی سال­های 2019-2009 و بر اساس مدل جاذبه، پتانسیل تجارت ایران با کشورهای گروه CIS به تفکیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در استان کرمانشاه

زینب سیاه پوش؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ یوسف محمدی فر

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18822.0

چکیده
  چکیدهتحقق اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم وجود پیش‌نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با بهره‌گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌های موردنیاز به کمک پیمایش جمع‌آوری شد. مهم‌ترین شاخص‌های‌ فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر آزادی اقتصادی بر کیفیت محیط‌زیست کشورهای اوپک (با استفاده از رویکرد پانل- (ARDL

روح اله بابکی؛ بهنام الیاس پور

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، صفحه 74-100

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18828.0

چکیده
  چکیده افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در جو به یکی از مهم‌ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن و کیفیت محیط‌زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی‌اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب‌وکار استان‌ها با رویکرد نوین PFB

آُسیه نژاد طاهری؛ علی کارشناسان؛ محسن محمدی خیاره

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، صفحه 101-127

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18839.0

چکیده
  چکیده امروزه بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه‌ی مقاومت اقتصادی، به‌عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب‌وکار استان‌های ایران، همواره با چالش‌ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی‌رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا

سمیه میقانی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ نرگس صالح نیا

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، صفحه 129-158

https://doi.org/10.22067/erd.2021.67927.1003

چکیده
  چکیده تغییرات آب‌وهوایی کره زمین به‌عنوان نتیجه روزافزون کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در دهه­های اخیر اثرات زیـادی را به دنبال داشـته کـه نمی­توان تأثیر آن بر بخش کشاورزی را نادیده گرفت. بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم دارد، یکی از اصلی­ترین بخش­های متأثر از تغییر اقلیم است که بـا تأثیرپـذیری ...  بیشتر