نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 مدیریت صنعتی- زنجیره تامین دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بحث در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، اهمیت و نقش آن در رشد اقصادی کشورها یکی ار مباحث مهم توسعه ی اقتصادی است. شرکت های کوچک و متوسط در تشویق کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می کنند بنابراین پاسخ به این سوال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت های این حوزه خواهند شد . هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت هایICT می باشد. به همین منظور در تحقیق حاضر عوامل موفقیت شرکت های فعال در این حوزه با استفاده از روش تئوری فازی اولویت بندی شده است. در این راستا 21 شاخص در 5 دسته ی مختلف با استفاده از نظرات خبرگان و تحقیقات پیشین در ایران و سایر کشورها استخراج شد و در یکی از شهرهای نزدیک پایتخت ایران(قم) مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر عوامل و شاخص های بومی در موفقیت های شرکت های فعال در این حوزه و مقایسه ی آن با فاکتورهای کلیدی عمومی در سایر نقط جهان با استفاده از یکی از روش های دقیق تصمیم گیری فازی بود. عوامل مدیریتی و درون سازمانی، عوامل تکنولوژیکی و بازاریابی، هزینه های مالی، سیاست های دولت و شاخص های بومی به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص های اصلی و مشارکت کارکنان و کارگروهی، تمرکز بر نیازهای مشتری، وضعیت اقتصادی کشور، تعارض منافع شرکت های خصوصی و دولتی و صنعتی بودن استان به عنوان مهم ترین زیرشاخص های موفقیت شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritizing of critical success factors of ICT’s company using an Fuzzy AHP –method (Case Study: Iran (Qom))

نویسندگان [English]

  • نصری NASRI 1
  • nasser safaie 1
  • ALI EGHBALI 2

1 Department of industrial engineering K.N.TOOSI university of technology

2 Department of MANAGEMENT industrial management of Tehran university

چکیده [English]

Introduction

Information and communication technology and its role in Economic growth of the country is one of the important concepts in sustainable development. In fact, information and communication technology is the motivation of globalization in fields of culture, politics, economy and society that has a considerable effect on the advent of network society and inter-country awareness and it is the driving factor of global markets. This research is classified as applicable from the goal point of view and classified as descriptive analytical in a scrolling manner with scientific approach from the method’s point of view. Questionnaire data gathered in a questionnaire survey in the ICT companies in a choosen region of Iran.

Methodology

This paper discusses “success” in Information and Communication Technology (ICT) standards setting. Fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) method was used to analyze data and prioritize the effective factors on the success of ICT’s companies. In this respect, 21 criteria in 5 different categories were extracted using the expert’s opinion and previous researches then it was evaluated in vicinity of the capital of Iran (Qom).

Results and Discussion
One of the major differences between this research and the previous ones is using native effective factors and comparing them with general key factors in other countries. Results showed that in-company management factors, technological and marketing factors, financial costs, governmental policies and native features were the most important main criteria. the employee involvement and team work, focus on the customer’s needs, the state of economy, conflict of interest between governmental and private sectors and Industrialization of the province were choosen as the most important sub-criteria effective on the success of the ICTI’s companies.

Conclusion and Suggestions
internal factors are more important than external ones such as government’s policies, rules and native features. It is worthy for the managers and founders of the ICT’s firms to consider and prioritize these factors to be able to achieve success. For the future researches, the effect of the components on each other can be studied using ANP and different methods such as SAW, TOPSIS and ELECTRE can be used to prioritize the criteria, the results could be compared with each other. Studying the effect of local factors in other provinces of the country can also lead to different results

کلیدواژه‌ها [English]

  • " ICT Industry"
  • "Economic growth"
  • "Fuzzy analytical hierarchy process"
  • "Critical success factors"